In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2006
File not found.

Ethische reflectie op Kerstlunch Goes

Jaren geleden alweer maakte bisschop Mgr. Muskens de opmerking dat het de armen geoorloofd is om een brood te stelen van de rijken. Deze zinsnede veroorzaakte veel opschudding in Nederland.Tijdens de Kerstlunch van het Ondernemers Contact Goes, waar Muskens gastspreker was, werd hierover met geen woord gerept. Wel etaleerde de bisschop in zijn uitgebreide speech over ethisch ondernemen andermaal zijn sociale bewogenheid. Met een praktijkvoorbeeld gaf hij treffend aan hoe het wel en niet moet. Muskens sprak in zijn openingswoorden over het lopende strafproces tegen ondernemer Van Anraat die gifgassen leverde aan Saddam Hoessein. Deze gifgassen hebben vele slachtoffers gemaakt. ,,Hij beschouwde zichzelf geenszins medeplichtig. Hij was slechts een koopman en zakelijk gezien handelde hij goed. Hij kon van de door hem gemaakte winst goed leven." Frits Philips was volgens de bisschop van Breda een ethisch ondernemer pur sang. ,,In dezelfde week dat de rechtszitting voor het Hof Den Haag plaatsvond tegen zakenman Van Anraat, stierf Frits Philips op de leeftijd van 100 jaar. Begin jaren 60 was ik kapelaan in Veldhoven (bij Eindhoven) en de liefde waarmee de mensen over hem spraken staat me nog altijd bij. Frits Philips was een bijzonder succesvol ondernemer, maar desondanks bleef hij altijd een man van het volk. Als hij de voetbalwedstrijden van PSV bezocht zat hij niet tussen de elite in de skybox, maar stond hij tussen de gewone man op de tribune. Philips stond bekend om zijn goede sociale voorzieningen. Een grotere tegenstelling tussen beide ondernemers is nauwelijks denkbaar. Het behoort weliswaar tot de dynamiek van het ondernemen om winst te maken en geld te verdienen, maar niet tot iedere prijs. Frits Philips was een succesvol en innovatief ondernemer die het hart op de goede plaats had. In zijn optiek was ondernemen een dienst aan de samenleving. Hij zei herhaaldelijk in interviews: 'hoe groter een bedrijf, hoe meer het de samenleving moet dienen'", aldus de 70-jarige dr. Martinus Muskens. Hij is voorstander van 'ethische reflectie' en verheugd over het feit dat de BZW een bijzondere leerstoel financiert aan de Universiteit van Tilburg: Economie, Onderneming en Ethiek.

Tolerantieniveau
Eerder heette voorzitter Jan Hollestelle van het OCG de ongeveer 150 ondernemers van harte welkom in de Grote of Maria Magdalena Kerk te Goes. Hij hield een korte toespraak op de van hem bekende wijze, gelardeerd met pittige uitspraken. ,,De tegenstellingen tussen de bevolkingsgroepen zijn toegenomen, zowel in materieel als maatschappelijk opzicht. Het tolerantieniveau is op een dieptepunt gekomen, waardoor het onveilig gevoel onder de mensen is vergroot. Het lijkt wel alsof we alle realiteitszin hebben verloren en ons gek laten maken door enkele belangengroeperingen en een stelletje op hol geslagen ambtenaren. Enerzijds worden we er niet meer warm of koud van als mensen op klaarlichte dag geliquideerd worden, maar anderzijds staat heel Nederland op z'n kop als er een mus wordt doodgeschoten." De aanwezigen lieten zich de door restaurant De Stadsschuur bereide lunch goed smaken. Na een Zeeuwse mosselsoep met kerrie en pernod-room, werd er malse gebakken hertenbil met woudpaddestoelen plus rode kool met stoofpeertjes geserveerd. Als afsluiting was er een tumbler met hazelnootmousse, caramelijs en honingrum. Onder de aanwezigen was traditiegetrouw burgemeester Dick van der Zaag van Goes. Hij heeft zijn gemeente opgestuwd tot nummer 2 van Nederland in de onlangs door Elsevier gepubliceerde top 50 van gemeenten met de beste economische prestaties. De CDA-burgemeester deelde tijdens de Kerstlunch een 'geestelijke' tafel met onder andere de deken en de bisschop van Breda.


...evolueert
De MKB'er, het oog in de orkaan

...pioniert
Ondernemen is pionieren

...ontdekt
'Bewustwording van vergrijzing arbeidsmarkt'

...innoveert
Innovatie actie plan

...inspireert
World Innovation Scan

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst in Grote Kerk Goes

....reflecteert
Ethische reflectie op Kerstlunch Goes

...bestuurt
Burgemeester Jaap Sala van Sluis

...verenigt zich
ZLTO speelt belangrijke rol

...regelt
Agrarische sector op achterstand

...scoort
Zeeland en West-Brabant scoren hoog voor glastuinbouw

...bloeit
De kracht van vlas

...ziet
Poppelaars ziet genoeg kansen voor agrarisch Zeeland

...onderneemt
De jeugd heeft de toekomst

...zoekt de ruimte
Belangrijke rol voor technologie in land- en tuinbouw

...onderneemt
Ruimte om te ondernemen

...creëert
Nieuwe mogelijkheden voor het boerenbedrijf

...ontwikkelt duurzaam
Jeugdjury bijgepraat over duurzaam ondernemen

...wenst

...belegt
De beleggingsadviseurs

...rijdt
Onderweg

...viert
Stichting Gaia viert tweede lustrum

...schenkt
Lions Schouwen-Duiveland actief

...verhuist
Kantorenmarkt krabbelt voorzichtig uit dal