In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2006
File not found.

Lions Schouwen-Duiveland actief

De opbrengst van het eerste North Sea Beach Golf toernooi van de Lions Club Schouwen-Duiveland is onlangs in ontvangst genomen door de leerlingen van de Beatrix School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) te Zierikzee. De totale opbrengst bedraagt € 7.500,-. Aanvankelijk had de school alleen maar een nieuwe televisie op het verlanglijstje staan. Door dit hoge bedrag kan de leiding van de school overgaan tot de aanschaf van een LCD-breedbeeld TV met tevens een DVD-speler.


Lionsleden te midden van de leerlingen van de Beatrix School.

Door de diverse bezuinigingen bij de overheid zijn dergelijke aankopen niet meer te financieren uit eigen middelen. De school is dan ook blij verrast met de hoge opbrengst. Het bedrag is gegenereerd door de Lionsclub Schouwen-Duiveland. Deze serviceclub organiseerde eind september op het strand bij de Brouwersdam het golfevenement. De overhandiging van het geldbedrag in de vorm van een cheque heeft op een ludieke wijze plaatsgevonden. Een grote doos met een strik werd in het klaslokaal, waar alle leerlingen aanwezig waren, binnen gedragen. Leerlinge Edmeé Verwest en Anne de Graaff mochten het cadeau uitpakken. Wat bleek; het was een lege doos waar ooit eens een nieuwe TV in heeft gezeten. Op de gezichten van de leerlingen was de teleurstelling af te lezen. Door de teamleidster van de Beatrix School, Hilda de Groot-Mulder, werden de aanwezige Lionsleden gevraagd om tot een oplossing te komen. Aan een lege doos heeft de school immers niets. Olivier Verwest nam namens de Lionsclub het woord en ging over tot de overhandiging van de cheque aan de leerlingen van de school. Bovendien hebben leerlinge Angelica Blom en Rianne Bos een gedicht voorgedragen, dat speciaal voor deze gelegenheid was geschreven. ,,De eerste editie van dit golfgebeuren was een groot succes. Ondanks de soms wat lange wachttijden bij het afslaan, waren alle deelnemers erg enthousiast. Het belangrijkste is het geld dat wij hebben weten op te halen voor de Beatrix School. Een mooi bedrag. Als organisatie streven wij ernaar dit bedrag bij de volgende editie van het North Sea Beach Golf te verdubbelen. Want het evenement wordt komende zomer geprolongeerd", aldus Olivier Verwest, voorzitter van de organisatie. Voor welk goede doel er dan ingezameld zal gaan worden is nog niet bekend. De Lions Club Schouwen-Duiveland zet zich regelmatig in voor goede doelen. Zo overhandigde Ronald Schiffer namens de serviceclub afgelopen zomer een cheque van 10.000 euro aan penningmeester Noud Punt van de Stichting Hospice Schouwen-Duiveland. In 2004 organiseerden de Lions nog een actie ten faveure van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Maatschappelijk dienstbaar
De Lions Club Schouwen Duiveland is een vriendenclub die maatschappelijk dienstbaar is en waarvan de leden door onderlinge contacten hun leven verbreden. In het ledenbestand wordt zoveel mogelijk diversiteit van branches nagestreefd. De Lions Club Schouwen Duiveland vergadert iedere eerste en derde woensdag van de maand. Op de eerste woensdag wordt er kort vergaderd waarbij alle commissies verslag uitbrengen. Behalve de Fundraise-commssie heeft deze Lions Club ook een programma-, leden-, public relations-, social officer-, youth officer-, ad gast- en internationale commissie. Men goede contacten met enkele zusterclubs in het buitenland zoals Lions Club Neuwied uit Duitsland. De youth officer commissie promoot wereldwijd uitwisseling van kinderen van Lions leden. Op de derde woensdag houdt LC Schouwen-Duiveland een bedrijfsbezoek of komt er een externe spreker op bezoek. Onlangs was Huub Droogh van architectenbureau Rothuizen, Van Doorn, 't Hooft te gast bij de Lions in restaurant de Zeelandbrug. Hij gaf uitleg over Innovation Island. Eind mei 2005 was oud-CDA-kamerlid Huib Eversdijk bij Lions op bezoek en half juni een manager van Zeeland Seaports. In 2004 was onder andere dean Hans Adriaansen van de Rooseveltacademie gastspreker bij de Lions. Bedrijfsbezoeken legden de Lions onder andere af bij de NV Westerscheldetunnel en bij Werkvoorzieningschap De Zuidhoek. De ongeveer 35 leden van de Lions Schouwen Duiveland zijn veelal ondernemende mensen uit het bedrijfsleven en de non-profit-sector. Het huidige bestuur wordt gevormd door president Johan Kloet, vice-president Frank van de Vliet, 2e vice-president Coen Honig, secretaris Ruud van de Bosch, 2e secretaris Hans Erbrink, penningmeester Leo van der Graaf en oud-president Ad Ruijtenberg. Het bestuur vormt samen met de voorzitters van de commissies The Board.

Leerlinge Edmeé Verwest met de door de Lions geschonken cheque

...evolueert
De MKB'er, het oog in de orkaan

...pioniert
Ondernemen is pionieren

...ontdekt
'Bewustwording van vergrijzing arbeidsmarkt'

...innoveert
Innovatie actie plan

...inspireert
World Innovation Scan

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst in Grote Kerk Goes

....reflecteert
Ethische reflectie op Kerstlunch Goes

...bestuurt
Burgemeester Jaap Sala van Sluis

...verenigt zich
ZLTO speelt belangrijke rol

...regelt
Agrarische sector op achterstand

...scoort
Zeeland en West-Brabant scoren hoog voor glastuinbouw

...bloeit
De kracht van vlas

...ziet
Poppelaars ziet genoeg kansen voor agrarisch Zeeland

...onderneemt
De jeugd heeft de toekomst

...zoekt de ruimte
Belangrijke rol voor technologie in land- en tuinbouw

...onderneemt
Ruimte om te ondernemen

...creëert
Nieuwe mogelijkheden voor het boerenbedrijf

...ontwikkelt duurzaam
Jeugdjury bijgepraat over duurzaam ondernemen

...wenst

...belegt
De beleggingsadviseurs

...rijdt
Onderweg

...viert
Stichting Gaia viert tweede lustrum

...schenkt
Lions Schouwen-Duiveland actief

...verhuist
Kantorenmarkt krabbelt voorzichtig uit dal