In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Januari 2006
File not found.

Kantorenmarkt krabbelt voorzichtig uit dal

De vraag naar nieuwe kantoren neemt volgend jaar weer iets toe. Daarmee krabbelt de markt heel voorzichtig uit een diep dal. Om echter voor de lange termijn een gezonde markt te creëren is het noodzakelijk dat er jaarlijks zo'n één miljoen vierkante meter kantoorruimte door sloop of bestemmingswijziging aan de voorraad wordt onttrokken.

Momenteel worden namelijk voor maar liefst 6,3 miljoen vierkante meter kantoorruimte klanten gezocht. Negentig procent van dit enorme aanbod staat daadwerkelijk leeg. Om aan de kwalitatieve vraag te kunnen voldoen, kan de komende jaren met de bouw van één miljoen vierkante meter kantoorruimte per jaar worden volstaan. Dit blijkt uit de recente Thermometer Kantoren die NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in samenwerking met de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit van Utrecht en STOGO onderzoek + advies heeft opgesteld. De kantorenmarkt heeft in enkele jaren tijd een keiharde landing gemaakt. Dit jaar wordt naar verwachting 800.000 vierkante meter nieuw gebouwd en aan de voorraad toegevoegd. Ter vergelijking: rond de eeuwwisseling werd er nog 2,5 miljoen vierkante meter gebouwd. Met andere woorden; een daling van bijna zeventig procent. Inmiddels is het dieptepunt van de kantorenrecessie wel bereikt. Door de aantrekkende economie zal in 2006 de vraag licht aantrekken en ook de leegstand niet verder groeien.

Vervangingsmarkt
Dit alles betekent echter niet, dat oude glorietijden van rond de eeuwwisseling ooit nog terug zullen keren. De kantorenmarkt is inmiddels veranderd van een uitbreidingsmarkt naar een vervangingsmarkt. De vraag naar goede kwalitatieve nieuwe kantoren zal altijd blijven bestaan. Maar tegelijkertijd moet er wel heel nadrukkelijk worden gekeken naar het bestaande aanbod wat niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en waar ook nooit meer een gebruiker voor zal worden gevonden. Van de 6,3 miljoen vierkante meter kantoren, die momenteel worden aangeboden, is circa anderhalf miljoen vierkante meter verouderd. Deze kantoren zullen door de markt niet meer worden opgenomen, ook niet wanneer de economie krachtig aantrekt. Zonder maatregelen zal dit kansloze deel zelfs verder stijgen tot twee miljoen vierkante meter binnen vijf jaar.

Visie
Om een gezonde kantorenmarkt te realiseren en te houden is het daarom noodzakelijk, dat gemeenten hiervoor een integrale en beleidsmatige visie opstellen. Vragen als 'hoeveel kantoren gaan we bouwen?' en 'wat doen we met het leegstaande en verouderde aanbod?' moeten in een dergelijke visie worden beantwoord. Het is dus niet alleen belangrijk dat wát er wordt gebouwd ook aansluit bij de hedendaagse wens van de kantoorgebruiker, maar dat gelijktijdig in een dergelijke gemeentelijke visie ook nut, noodzaak en mogelijkheden van sloop, vernieuwbouw en transformatie van kantoren naar woningen worden meegenomen. Een versteviging van de relatie met marktpartijen als ontwikkelaars, beleggers, makelaars én eindgebruikers is daarbij essentieel. Tegelijkertijd biedt een dergelijke benadering wel alle ruime voor een integrale gebiedsontwikkeling.

Bouwproductie
Uit de Thermometer Kantoren blijkt verder dat de bouwproductie de komende jaren op het niveau van één miljoen vierkante meter per jaar zal liggen. Met de aantekening, dat de eerstkomende jaren met een iets lagere productie kan worden volstaan in verband met het opsouperen van de huidige leegstand. Kantorenvastgoed is met een omzet van één miljard goed voor vijf procent van de totale bouwproductie.


...evolueert
De MKB'er, het oog in de orkaan

...pioniert
Ondernemen is pionieren

...ontdekt
'Bewustwording van vergrijzing arbeidsmarkt'

...innoveert
Innovatie actie plan

...inspireert
World Innovation Scan

...netwerkt
Nieuwjaarsbijeenkomst in Grote Kerk Goes

....reflecteert
Ethische reflectie op Kerstlunch Goes

...bestuurt
Burgemeester Jaap Sala van Sluis

...verenigt zich
ZLTO speelt belangrijke rol

...regelt
Agrarische sector op achterstand

...scoort
Zeeland en West-Brabant scoren hoog voor glastuinbouw

...bloeit
De kracht van vlas

...ziet
Poppelaars ziet genoeg kansen voor agrarisch Zeeland

...onderneemt
De jeugd heeft de toekomst

...zoekt de ruimte
Belangrijke rol voor technologie in land- en tuinbouw

...onderneemt
Ruimte om te ondernemen

...creëert
Nieuwe mogelijkheden voor het boerenbedrijf

...ontwikkelt duurzaam
Jeugdjury bijgepraat over duurzaam ondernemen

...wenst

...belegt
De beleggingsadviseurs

...rijdt
Onderweg

...viert
Stichting Gaia viert tweede lustrum

...schenkt
Lions Schouwen-Duiveland actief

...verhuist
Kantorenmarkt krabbelt voorzichtig uit dal