In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2006
File not found.


Columns
drs. P.J.H. den Hartog
ir. Kairos Jeroen van Oyen
E.D. de Jong, J.J. Karelse
Identificatieplicht
drs. P.J.H. den Hartog
Consultant den Hartog -
PersoneelsAdviesDienst in Goes
Meer dan tien jaar geleden is de Wet op de Identificatieplicht in werking getreden. Deze wet is vorig jaar nog gewijzigd en uitgebreid. Uit deze wet vloeien voor werkgever en werknemer verplichtingen voort. Voor de werknemer is dat de identificatieplicht, voor de werkgever de verificatieplicht. Bij indiensttreding moet de werknemer zich identificeren met een door de wet aangegeven document, bijvoorbeeld een Nederlands paspoort of een identiteitskaart. Werknemers met een niet-Nederlandse nationaliteit moeten andere documenten tonen.

Bij in diensttreden mag de geldigheidsduur van het document niet zijn ver-streken. De werkgever heeft verificatieplicht. Deze houdt in, dat de werkgever verplicht is de identiteit van de werknemer bij aanvang van het dienstverband vast te stellen aan de hand van de genoemde geldige documenten. De werkgever maakt een kopie van het overgelegde document en bewaart dit in de salaris- en personeelsadministratie. Daarmee kan hij aantonen dat hij aan de verificatieplicht heeft voldaan. Wanneer gedurende het dienstverband de geldigheidsduur van het paspoort of identiteitsbewijs verstrijkt, dan is de werkgever niet verplicht een kopie te maken van het nieuwe document. De werknemer is ook niet verplicht om gedurende het dienstverband het nieuwe paspoort of identiteitsbewijs te tonen, omdat het oude is verlopen.

Er zijn controleurs van het UWV of van de belastingdienst die bij controle van het personeelsdossier beweren, dat de werkgever een kopie moet bewaren van nog niet verlopen identiteitsdocumenten. Deze controleurs doen hun werk niet goed. De controleurs kunnen wel de werknemer op de werkplek verzoeken zich te identificeren. De werknemer is verplicht hieraan gehoor te geven. De werkgever moet de werknemer de gelegenheid bieden om zijn legitimatiebewijs te pakken en te tonen. Omdat de werknemer zich altijd moet kunnen identificeren moet hij een geldig legitimatiebewijs (dan volstaat ook een rijbewijs) bij zich hebben.
...bespaart
Duurzaam Ondernemen in Middelburg

...ontwikkelt
Projecten ontwikkelen is het ultieme ondernemen

...reikt uit
Toerisme Innovatie Prijs 2006 uitgereikt

...stimuleert
"Zeeland is dé provincie op het gebied van aquacultuur"

...adviseert
Allplast groeit door investeringen in kennis en interne organisatie

...stopt
Vrouwen en jongeren stoppen sneller met eigen bedrijf

...nomineert
Doe mee aan de Zeeuwse startersprijs

....debatteert
Zeeuws Personeelsevent op woensdag 4 oktober in Rilland

...promoot
Zeeuwse goede doelen op JKW Veiling 2006

...exposeert
Nog beperkte standruimte beschikbaar op Contacta 2006

...voorziet
Veel dynamiek in Middelburg

...vestigt
Woonboulevard Mortiere is een publiekstrekker

...voegt samen
Stationsgebied heeft uitstraling en herkenbaarheid

...realiseert
Park Veldzigt is een geweldige locatie

...levert op
ZEP: vrijetijdspark waar altijd de zon schijnt

...bevordert
Arnestein is een begrip in Middelburg en omstreken

...karakteriseert
Middelburg is must voor elke toerist

...introduceert
Jaarfeest en uitreiking OCG Trofee 2006

...klaagt
Ontevreden klant kan vaker klagen

...is innovatief
Genomineerden BOS 2006 zijn innovatieve bedrijven

...rijdt
Onderweg

...belegt
De belegginsadviseurs

...ontwikkelt
Bedrijfs onroerend goed