In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2006
File not found.


Columns
drs. P.J.H. den Hartog
ir. Kairos Jeroen van Oyen
E.D. de Jong, J.J. Karelse
De nieuwe Pensioenwet komt er aan
E.D. de Jong, J.J. Karelse
Rabobank Beveland afdeling Private Banking
Naar verwachting wordt 1 januari 2007 de nieuwe Pensioenwet van kracht. Werkgevers, werknemers en verzekeraars hebben daarna nog een jaar de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe wet en de nodige veranderingen door te voeren. De nieuwe pensioenwet betekent ook de nodige aanpassingen in de uitvoering van de collectieve pensioenverzekeringen. De Pensioenwet vervangt de Pensioen- en spaarfondsenwet. Deze was door de vele wijzigingen onoverzichtelijk geworden en daardoor aan vervanging toe. Daarnaast is aanpassing ook nodig in verband met het nieuwe Financieel Toetsingskader: het geheel aan financiële eisen waaraan pensioenfondsen wettelijk moeten voldoen.

Voordelen van een verzekerde regeling
Vooral voor pensioenfondsen is de nieuwe wet ingrijpend omdat zij expliciet te maken krijgen met de eisen van het eerdergenoemde Financieel toetsingskader. Ook moeten zij de overige consequenties van de wet voor hun regeling uitpluizen en daarop beleid ontwikkelen. Voor een pensioenverzekering die u bij een verzekeringsmaatschappij hebt afgesloten, is dat Financieel Toetsingskader niet van toepassing. Ook hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden voor de aanpassing van uw pensioenregeling aan de nieuwe Pensioenwet. Twee actuele voordelen van een verzekerde regeling.

Hoofdlijnen en uitgangspunten van de nieuwe Pensioenwet
- Eén van de uitgangspunten van de nieuwe Pensioenwet is dat de wetgever de verantwoordelijkheden van werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder wil verduidelijken. De werknemer weet dan al in een vroeg stadium van wie hij welke informatie krijgt. In de wet wordt de definitie 'pensioentoezegging' vervangen door 'pensioenovereenkomst'. Dit begrip sluit beter aan op het tweezijdige karakter van de arbeidsvoorwaarde pensioen.
- De werkgever informeert de werknemer binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk of hij de werknemer al dan niet een aanbod doet tot het sluiten van een pensioenovereenkomst, en zo ja, wie de pensioenuitvoerder is.
- Nieuw is de bepaling dat de toetredingsleeftijd niet hoger mag zijn dan 21 jaar.
- Nieuw is ook dat er in de pensioenovereenkomst of in het reglement een zogenoemde 'karakterbepaling' moet staan die omschrijft wat het karakter is van de pensioenregeling.

Duidelijkheid voor alles. Te beginnen met de Pensioenovereenkomst
a. in een uitkeringsovereenkomst is een vastgestelde pensioenuitkering afgesproken (salaris-diensttijdregeling: middelloon-, eindloon- en vaste bedragenregeling). Zowel het langlevenrisico als het beleggingsrisico ligt altijd bij de pensioenuitvoerder;
b. in een kapitaalovereenkomst is een vastgesteld kapitaal afgesproken dat uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een pensioenuitkering. Tijdens de opbouwfase ligt het langlevenrisico bij de werknemer en het beleggingsrisico bij de pensioenuitvoerder;
c. in een premieovereenkomst is een vastgestelde premie afgesproken die resulteert in een kapitaal dat uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een pensioenuitkering (beschikbare premieregeling). Zowel het langlevenrisico als het beleggingsrisico kan tijdens de opbouwfase bij de werknemer liggen, maar deze risico's kunnen ook meteen na toekenning van de premie worden verzekerd. Er zijn daarom drie verschillende premieovereenkomsten:
1) de zuivere premieovereenkomst, waarbij de premie wordt belegd tot de pensioendatum. Zowel het beleggingsrisico als het langlevenrisico ligt tijdens de opbouwfase bij de werknemer;
2) de premie wordt meteen gebruikt om een kapitaalverzekering in te kopen. Tijdens de opbouwfase ligt het beleggingsrisico bij de pensioenuitvoerder en het langlevenrisico bij de werknemer;
3) de premie wordt meteen gebruikt om een verzekering voor een periodieke uitkering in te kopen. Zowel het beleggingsrisico als het langlevenrisico ligt meteen bij de pensioenuitvoerder.
...bespaart
Duurzaam Ondernemen in Middelburg

...ontwikkelt
Projecten ontwikkelen is het ultieme ondernemen

...reikt uit
Toerisme Innovatie Prijs 2006 uitgereikt

...stimuleert
"Zeeland is dé provincie op het gebied van aquacultuur"

...adviseert
Allplast groeit door investeringen in kennis en interne organisatie

...stopt
Vrouwen en jongeren stoppen sneller met eigen bedrijf

...nomineert
Doe mee aan de Zeeuwse startersprijs

....debatteert
Zeeuws Personeelsevent op woensdag 4 oktober in Rilland

...promoot
Zeeuwse goede doelen op JKW Veiling 2006

...exposeert
Nog beperkte standruimte beschikbaar op Contacta 2006

...voorziet
Veel dynamiek in Middelburg

...vestigt
Woonboulevard Mortiere is een publiekstrekker

...voegt samen
Stationsgebied heeft uitstraling en herkenbaarheid

...realiseert
Park Veldzigt is een geweldige locatie

...levert op
ZEP: vrijetijdspark waar altijd de zon schijnt

...bevordert
Arnestein is een begrip in Middelburg en omstreken

...karakteriseert
Middelburg is must voor elke toerist

...introduceert
Jaarfeest en uitreiking OCG Trofee 2006

...klaagt
Ontevreden klant kan vaker klagen

...is innovatief
Genomineerden BOS 2006 zijn innovatieve bedrijven

...rijdt
Onderweg

...belegt
De belegginsadviseurs

...ontwikkelt
Bedrijfs onroerend goed