In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2007
File not found.

netwerken
Working Apart Together

De kennismakingsdag van Working Apart Together (WAT!) aan boord van het uit 1900 daterende zeilschip 'De Marinus' in Zierikzee werd onlangs bijgewoond door een internationaal gezelschap (Nederlanders, Belgen en Luxemburgers) van ondernemende mensen. Het betrof een mix van zakelijke en particuliere relaties van de zes deelnemende bedrijven aan WAT! De participanten zijn allen ondernemers in de financiële dienstverlening die elkaar aanvullen of versterken.

door Henk van de Voorde


Zeilen op de kennismakingsdag bij Zierikzee.
Foto: duofoto

ZIERIKZEE - Beschikken over een ruim netwerk van vakspecialisten terwijl de eigen autonomie en bedrijfsvoering gegarandeerd blijven. Dat is wat de nieuwe netwerkorganisatie Working Apart Together (WAT!) ondernemers biedt. Ze kunnen op deze manier profiteren van het beste van twee werelden. Door deze samenwerking kunnen relatief kleine ondernemers de kennis en kunde bieden van grote dienstverleners, terwijl het persoonlijke, directe contact gewaarborgd blijft. Marc Menue liep al langer met het idee van een bundeling van krachten rond. "Ik ben ervan overtuigd dat dit de toekomst is. Kleine organisaties moeten snel en slagvaardig kunnen reageren. Persoonlijk contact is, zeker voor collega-ondernemers in het MKB, van wezenlijk belang. Mocht in die relatie op een gegeven moment behoefte bestaan aan zeer specialistische kennis, dan biedt een netwerk als WAT! uitkomst.

Alle organisaties van WAT hebben ervoor gezorgd dat op de relatiedag met name hun genodigden naar hartelust konden netwerken. Hiermee is recht gedaan aan het doel van de WAT-partners: niet het fêteren van de eigen klanten staat centraal, maar het vergroten van het netwerk van de genodigden. Zodoende biedt WAT een directe toegevoegde waarde aan de aanwezigen. De indirecte toegevoegde waarde volgt vanzelf. Als het nodig is weet men namelijk de weg te vinden naar een club van deskundigen waar je iets aan hebt", aldus Menue.

Disciplines
De eerste stappen om te komen tot de nieuwe netwerkorganisatie werden al in 2005 gezet. Menue kwam toen in contact met de vermogensadviseur Adri Neuféglise wiens kennis in het verlengde lag van de administratieve dienstverlening van het bedrijf van Menue. Al snel sloten andere ondernemers zich bij de netwerkorganisatie aan. Momenteel beslaat het netwerk een breed terrein aan disciplines: administratie- en belastingadvies, vermogensadvies, internationaal belastingadvies, interim management, verzekeringen & hypotheken en pensioenregelingen.

Aan boord van het antieke zeilschip De Marinus, een van de weinige originele schepen met een Zeeuwse klipper romp, kwam het eveneens aan op samenwerken om niet te 'kapseizen'. Vanwege forse tegenwind werd op de motor gevaren naar de werkhaven bij de Oosterschelde kering, maar voor de terugvaart werden de zeilen gehesen.

"Vorig jaar hielden we ook al een soort van relatiedag, maar nu was het een uitgelezen moment om WAT! een officieel startsein te geven. We hebben in het afgelopen jaar de kracht van WAT! bewezen. Bovendien is er volop belangstelling van andere ondernemers om in te stappen", aldus Adri Neufiglise. Bij vertrek uit de haven van Zierikzee kregen de deelnemers na een veiligheidsinstructie van de schipper een presentatie over WAT!. Marc Menue ontvouwde hoe en op welke basis de aangesloten deelnemers samenwerken.

Uiteraard werd aangelegd bij de unieke Oosterscheldestormvloedkering en in themapark Neeltje Jans werden de deelnemers getrakteerd op een heerlijke lunch. Vervolgens werden een echte Zeeuwse delicatesse buitgemaakt. De oesters lagen tijdens het lage tij namelijk voor het oprapen. De ondernemende lieden deden zich op de terugvaart te goed aan de lekkernij van Zeeuwse bodem. Het open maken van de oesters bleek een ware specialistische klus. Bij het bezoek aan de kering gaf de schipper uitleg over het hoe en waarom van de afsluiting van de Oosterschelde.


Adri Neuféglise (links) en Marc Menue, initiatiefnemers van het nieuwe ondernemersnetwerk WAT!
Foto: duofoto

Haven van Zierikzee
Op de terugweg naar Zierikzee werden alle deelnemers gemobiliseerd om te gaan zeilen. Met man en macht werd het groot zeil gehesen. Er werd vervolgens lekker gezeild, geen motor geronk meer, maar complete rust. ,,Het was een prachtig zicht om de haven van Zierikzee binnen te varen", aldus Neufeglise. WAT! is een visie op ondernemen, waarbij bureaucratie deels wordt verdreven en waarbij ieders deskundigheid optimaal wordt ingezet. De 'span of control' van het totaal van partners als geheel is groter dan in een bedrijf afzonderlijk. De kostprijs van de optelsom van diensten ligt per saldo lager en de marge hoger. Voorwaarde voor een succesvol netwerk is een gelijke visie (op het gebied van normen en waarden, deskundigheid, en dergelijke) van de aangesloten ondernemers op WAT", aldus initiatiefnemer Menue. Vermogensbeheer: Adrie Neufeglise; risicobeheer: Robert Jan Calon en Huibregt Lagerwerf; financieel beheer: Frans Hamelink en Marc Menue; fiscaal beheer: Jan van den Abeele.

www.workingaparttogether.nl


...verkoopt
Exclusieve villa's verkopen

...opent
Contacta in nieuwe hallen

...fietst
Ride for the Roses komt naar Goes

...netwerkt
Contacta belangrijk voor Zeeland

...verbetert
Niet meer rijden voor een open deur

...ontwikkelt
Gebruik maken van kennis en netwerken

...start
Startersdag op zaterdag 3 november in Hotel Goes

....groeit
Weer groei aantal Zeeuwse starters

...zit
De stoel

...bekijkt
de Stand van Zaken

...presenteert
Starters presenteren zich

...werkt samen
Working Apart Together

...viert
Sterk door gezamenlijke uitstraling

...treft
Middelburg Plaza, zakelijk trefpunt

...onderneemt
Toekomstgericht ondernemen

...eet
Eten, drinken en zaken doen

...doceert
Rotary verruimt je blikveld

...peilt
Pas op de plaats

...organiseert
Centrale plaats voor Automotive Plein

...rijkt uit
Familiebedrijf staat centraal in Veere

...komt bijeen
Beleef het ondernemen in Zeeland

...investeert
RBC in zee met Zeelands Roem

...breekt
Record voor Zeelandhallen

...werkt
Grensoverschrijdend werken

...bekijkt
de Stand van Zaken

...bruist
Vlissingen bruist van energie

...leest
Nieuwe Zeelandboek is uit

...rijdt
Zakelijk onderweg

...inspireert
Landelijk MVO-congres naar Goes

...promote
Promoten van zakelijk toerisme

...geeft
De liefde voor de vrijheid

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...reageert
Veel respons op BOOST

...bekijkt
de Stand van Zaken

...huldigt
Pelgrims lijden voor het goede doel

...snoeit
Hoog in de bomen

...klaagt
Spannende terreinen

...denkt
Vastgoedwereld moet nadenken over klimaat