In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2007
File not found.

Go Market Scheldemond:
Grensoverschrijdend werken

De Kamer van Oost-Vlaanderen is dit jaar voor het eerst present op Contacta. Op de stand van de Kamer van Koophandel Zeeland presenteren de beide kamers het Europese Go Market Scheldemond project.

door Loes van der Hoeven


Leen Verschraegen - Projectcoördinator Go Market Scheldemond
Foto: duofoto

GENT - Go Market is in juli 2006 gestart om de handel tussen Nederland en België te bevorderen door de economische barrières van het grensoverschrijdend ondernemen weg te werken. Het programma dat in cursusvorm wordt aangeboden, is tijdelijk en stopt eind maart 2008. Het is bedoeld voor Nederlandse en Belgische MKB/KMO bedrijven die grensoverschrijdend werken. Zij hebben vaak niet de capaciteit en het kapitaal om de economische problemen daarbij zelf op te lossen. Vierendertig ondernemingen nemen er aan deel. Leen Verschraegen is projectcoördinator van Go Market Scheldemond (Grens Overschrijdende Marketing Scheldemond). Vanuit de Kamer van Oost-Vlaanderen zal zij het project mede namens de Kamer van West-Vlaanderen promoten op Contacta.

"Nederland en Vlaanderen liggen zo dicht bij elkaar, maar de afstand bij het zakendoen met elkaar is voor de meeste kleine en middelgrote ondernemingen immens groot. Niet zelden laten ondernemers kansen liggen. Dat is zonde en bovendien niet nodig", zegt Leen Verschraegen. Zij is de verantwoordelijke contactpersoon van de drie Kamers van Koophandel voor het zowel het technische als het business gedeelte van Go Market Scheldemond. "De Kamers van Koophandel van Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland voorzien samen met hun partners in die leemte via het programma Go Market Scheldemond. Zij hebben er een Europees project van kunnen maken. Dankzij de forse subsidie die Euregio Scheldemond heeft verleend, is de deelname financieel aantrekkelijk geworden voor MKB/KMO organisaties. Dat geld mag niet verloren gaan. Daarom streven wij ernaar dat Go Market zal uitmonden in langdurige relaties tussen de deelnemers onderling en dat het, na de afloop via die deelnemers zal leiden tot nieuwe duurzame contacten in beide landen. Wij laten dan ook geen gelegenheid liggen om het programma onder de aandacht van de doelgroep te brengen."

Peterschap
Go Market is een volledig op maat gemaakte cursus. Het programma bestaat naast een introductie programma waarin het profiel van de deelnemers is vastgelegd, onder meer uit acht workshops georganiseerd. Daarin worden algemene onderwerpen behandeld, waarmee elke ondernemer te maken heeft. Dat zijn bijvoorbeeld fiscaliteit, contracten, marketingaanpak, verkoop en acquisitie, maar ook het wegwijs worden in de mogelijkheden die officiële instanties, zoals de Kamer van Koophandel en de ambassades, de MKB/KMO ondernemer kunnen bieden. Daarnaast zijn er workshops waarin de deelnemers de onderwerpen zelf aandragen. "Go Market Scheldemond werkt via het zogenaamde 'peterschap', vervolgt Leen Verschraegen. 'Elke deelnemer krijgt een peter, ofwel business coach, toegewezen, die hem gedurende het gehele traject begeleidt, ook buiten de bijeenkomsten om. Er zijn zeven peters, vijf Belgische en twee Nederlandse. De deelnemers werken in drie groepen die elk door twee, respectievelijk drie peters worden gecoacht. Na de inleidingen tijdens de workshops, trekken de groepen deelnemers zich met hun coach terug om de onderwerpen te toetsen aan de persoonlijke situatie van elke deelnemer. Daarbij blijven ook de sprekers aanwezig om eventuele onduidelijkheden nader toe te lichten. Voor iedere workshop kunnen de deelnemers hun vragen over de te behandelen onderwerpen indienen bij hun peter. Vanuit de organisatie ontvangt elke betrokkene regelmatig een on-line nieuwsbrief.

Op 11 december organiseren wij een marathon workshop, waarin alle nog openstaande vragen van de deelnemers moeten zijn beantwoord." De mogelijkheden tot netwerken die de deelnemers krijgen aangeboden, zijn afkomstig van de drie Kamers van Koophandel, maar vanzelfsprekend kan ook gebruik worden gemaakt van elkanders netwerk en van dat van de coaches.

Onderwijs
Naast de expertise van de business coaches en het netwerk van de Kamers van Koophandel, maakt Go Market gebruik van diverse onderwijsinstellingen, die grensoverschrijdend met elkaar samenwerken en gespecialiseerd zijn in een of meer onderwerpen, waarmee de betreffende ondernemer te maken krijgt. Dat zijn voor het Nederlandse ROC Westerschelde en de Belgische KAHO Sint-Lieven Gent, Hogeschool Gent en Syntra West. Van elke onderwijsinstelling zijn tijdens de workshops studenten en docenten aanwezig. De sprekers zijn echter altijd afkomstig uit de praktijk. De docenten kunnen op die manier de praktische kennis van de spreker ter plekke ondersteunen met theoretische kennis. Gezamenlijk stellen de onderwijsinstellingen een handig naslagwerk samen dat na afloop van het programma online beschikbaar zal zijn op www.gomarket.org

Resultaten
"Hoewel Go Market Scheldemond nog maar net halverwege is, zijn er al opmerkelijke resultaten geboekt. Voor sommige deelnemers heeft de interactie waarop de cursus is gestoeld, zo goed gewerkt dat hun omzet dankzij het grensoverschrijdend werken aanzienlijk is toegenomen. Wij streven ernaar dat elke deelnemer op het afsluitsymposium in maart 2008 potentieel heeft met betrekking tot het grensoverschrijdend werken en dat dan aan de aanwezigen zal toelichten", besluit Leen Verschraegen. Go Market Scheldemond is mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage uit het fonds voor interregionale ontwikkeling.


...verkoopt
Exclusieve villa's verkopen

...opent
Contacta in nieuwe hallen

...fietst
Ride for the Roses komt naar Goes

...netwerkt
Contacta belangrijk voor Zeeland

...verbetert
Niet meer rijden voor een open deur

...ontwikkelt
Gebruik maken van kennis en netwerken

...start
Startersdag op zaterdag 3 november in Hotel Goes

....groeit
Weer groei aantal Zeeuwse starters

...zit
De stoel

...bekijkt
de Stand van Zaken

...presenteert
Starters presenteren zich

...werkt samen
Working Apart Together

...viert
Sterk door gezamenlijke uitstraling

...treft
Middelburg Plaza, zakelijk trefpunt

...onderneemt
Toekomstgericht ondernemen

...eet
Eten, drinken en zaken doen

...doceert
Rotary verruimt je blikveld

...peilt
Pas op de plaats

...organiseert
Centrale plaats voor Automotive Plein

...rijkt uit
Familiebedrijf staat centraal in Veere

...komt bijeen
Beleef het ondernemen in Zeeland

...investeert
RBC in zee met Zeelands Roem

...breekt
Record voor Zeelandhallen

...werkt
Grensoverschrijdend werken

...bekijkt
de Stand van Zaken

...bruist
Vlissingen bruist van energie

...leest
Nieuwe Zeelandboek is uit

...rijdt
Zakelijk onderweg

...inspireert
Landelijk MVO-congres naar Goes

...promote
Promoten van zakelijk toerisme

...geeft
De liefde voor de vrijheid

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...reageert
Veel respons op BOOST

...bekijkt
de Stand van Zaken

...huldigt
Pelgrims lijden voor het goede doel

...snoeit
Hoog in de bomen

...klaagt
Spannende terreinen

...denkt
Vastgoedwereld moet nadenken over klimaat