In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2007
File not found.

Contacta
Beleef het ondernemen in Zeeland

Op Contacta 2007 maakt de bezoeker kennis met een nieuw concept om ondernemers met elkaar in contact te brengen: 'Beleef het Ondernemen in Zeeland'.

door Loes van der Hoeven


Corien van Rijn, initiator van 'Beleef het Ondernemen in Zeeland"
Foto: NXPCTD

GOES - Het concept bestaat uit drie activiteiten, namelijk het openingssymposium voor genodigden op 16 oktober van 15.30-17.00 uur in het restaurant van de Zeelandhallen, het Mediaplein en het Ondernemershuis. Corien van Rijn, director strategy & concept NXPCTD - Unexpected Marketing & Events uit Rotterdam is de initiator van 'Beleef het Ondernemen in Zeeland'.

Openingssymposium
Onder de paraplu van Beleef het Ondernemen in Zeeland vindt op de eerste dag, voorafgaand aan de officiële opening van Contacta 2007 een openingssymposium plaats. Deze bijeenkomst voor ondernemers en beleidsmakers uit Zeeland en aangrenzende provincies is bestemd om de status-quo rondom Zeeland te bespreken. Het thema is 'Kansen en bedreigingen voor Ondernemend Zeeland'. Prominente sprekers uit de landelijke, Zeeuwse en zelfs uit de Brusselse politiek worden daarin aan de tand gevoeld door André Bosman lid van de Tweede Kamer voor de VVD én Zeeuw. Het panel bestaat uit de heren:

  • Lambert van Nistelrooij - woordvoerder EVP/CDA fractie te Brussel
  • Een vertegenwoordiger uit Zuidwest Nederland van Ruimtelijk Economisch Beleid, ministerie van Economische Zaken.
  • David Luteijn, voorzitter Raad van Commissarissen NV Economisch Impuls Zeeland
  • ir. Murk Peutz - Sector Directeur Syntens
  • Tom Schiettecat, coördinator GRENSWIJZER vzw (stimuleren en ondersteunen van grensoverschrijdend ondernemerschap), projectcoördinator Grensoverschrijdend Zakendoen
  • Corno Stam, algemeen directeur Uitzendbureau Tènce!, uitzendbureau van het jaar 2007 Ondernemers zullen tijdens het symposium zelf kunnen ervaren waar het ondernemersklimaat in Zeeland naartoe gaat!
Aansluitend aan het openingssymposium zal Marten Wiersma, gedeputeerde van Economische Zaken Provincie Zeeland om 17.30 uur de eenentwintigste editie van Contacta officieel openen.

Mediaplein
De tweede activiteit onder de paraplu van Beleef het Ondernemen in Zeeland is het Mediaplein op stand 313. NXPCTD heeft in nauwe samenwerking met Maximaal TV uit Heinkenszand en Yabeau Studio uit Kortgene een paviljoen georganiseerd, waar gedurende de drie beursdagen live televisie en gratis inloopseminars plaatsvinden. Daarbij komen onderwerpen aan de orde, die voor ondernemers van belang zijn. Van werkgelegenheid, duurzaam ondernemen tot octrooirecht, praktische hints en tips met betrekking tot grensoverschrijdend ondernemen, inzet van ICT en het pokerspel als basis voor competentie management en strategische beslissingen. Trendwatcher Richard Lamb prikkelt de bezoekers en ondernemers worden aan de studiotafel uitgedaagd. De TV uitzendingen zijn live te zien op het Mediaplein en worden op grote schermen in alle hallen uitgezonden. Tevens is het spektakel direct te volgen via internet.

Surf voor meer informatie naar:
www.beleefhetondernemeninzeeland.nl

Het Mediaplein wordt op 16 oktober om 18.30 uur officieel geopend door een 'topondernemer' en internet entrepreneur Boris Veldhuijzen van Zanten, een inspirerende ondernemer die niemand mag missen. Twee van zijn treffende uitspraken zijn: "Ik bedenk concepten en die voer ik uit. Dat doen kunstenaars, dat doen ondernemers." en "Ik geloof in serendipiteit. Het leven draait om kansen; die moet je vinden en die moeten jou vinden." Als hij een spreekbeurt houdt, zijn studenten bedrijfskunde nogal eens verbaasd dat hij de kunstacademie aanprijst als kweekvijver voor het ondernemerschap.

Ondernemershuis
Het Mediaplein wordt ondersteund door het Ondernemershuis. Deze derde activiteit van Beleef het Ondernemen in Zeeland vindt u op stand nummer 310. Het Ondernemershuis is een samenwerking tussen de Kamer van Koophandel Zeeland, Syntens, MKB Zeeland en Economisch Impuls Zeeland, hét loket voor de ondernemer.

Medewerkers en relaties van deze partijen zullen zich regelmatig laten horen in het inlooptheater en aan de studiotafel. Ook de Sociale Werkvoorziening Zeeland, Uitzendbureau Tènce!, uitzendbureau van het jaar 2007 en Dutch4com maken gebruik van het platform dat het Mediaplein biedt.

Doelstelling
Corien van Rijn: "De doelstelling van Beleef het Ondernemen in Zeeland is een platform creëren voor ondernemers waar informatie- en kennisoverdracht plaatsvindt over onderwerpen die zowel landelijk als provinciaal spelen op economische vlak, maar ook onderwerpen die direct voor de ondernemer toepasbaar zijn. Deze activiteit profileren wij in Zeeland om aantrekkingskracht te creëren naar ondernemers in de aangrenzende provincies en zodoende te komen tot meer uitwisseling tussen ondernemers in Zeeland en daaromheen. Daaruit kunnen nieuwe, duurzame (provincie)grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden ontstaan. We willen ondernemers bewust maken van de technologische veranderingen om ons heen. Grenzen vervagen, waardoor nieuwe vormen van communicatie en netwerken ontstaan. Broadcast, podcast, internet, bloggen en digitale communities worden gemeengoed. Elke ondernemer zal daarmee in zijn marketingstrategie rekening moeten houden. Op het Mediaplein laten wij zien dat deze nieuwe tools heel laagdrempelig zijn."


...verkoopt
Exclusieve villa's verkopen

...opent
Contacta in nieuwe hallen

...fietst
Ride for the Roses komt naar Goes

...netwerkt
Contacta belangrijk voor Zeeland

...verbetert
Niet meer rijden voor een open deur

...ontwikkelt
Gebruik maken van kennis en netwerken

...start
Startersdag op zaterdag 3 november in Hotel Goes

....groeit
Weer groei aantal Zeeuwse starters

...zit
De stoel

...bekijkt
de Stand van Zaken

...presenteert
Starters presenteren zich

...werkt samen
Working Apart Together

...viert
Sterk door gezamenlijke uitstraling

...treft
Middelburg Plaza, zakelijk trefpunt

...onderneemt
Toekomstgericht ondernemen

...eet
Eten, drinken en zaken doen

...doceert
Rotary verruimt je blikveld

...peilt
Pas op de plaats

...organiseert
Centrale plaats voor Automotive Plein

...rijkt uit
Familiebedrijf staat centraal in Veere

...komt bijeen
Beleef het ondernemen in Zeeland

...investeert
RBC in zee met Zeelands Roem

...breekt
Record voor Zeelandhallen

...werkt
Grensoverschrijdend werken

...bekijkt
de Stand van Zaken

...bruist
Vlissingen bruist van energie

...leest
Nieuwe Zeelandboek is uit

...rijdt
Zakelijk onderweg

...inspireert
Landelijk MVO-congres naar Goes

...promote
Promoten van zakelijk toerisme

...geeft
De liefde voor de vrijheid

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...reageert
Veel respons op BOOST

...bekijkt
de Stand van Zaken

...huldigt
Pelgrims lijden voor het goede doel

...snoeit
Hoog in de bomen

...klaagt
Spannende terreinen

...denkt
Vastgoedwereld moet nadenken over klimaat