In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2007
File not found.

barometer
Pas op de plaats

De meningen zijn weer eens zeer verdeeld onder onze vijftien panelleden. Weliswaar zijn de verschillen niet zo groot als vorige maand, de cijfers variëren dit keer van een 8 tot een 5, maar optimisme en pessimisme ontmoeten elkaar op het moment dat de inhoud van de troonrede al enige tijd is uitgelekt. Dat alles resulteert in exact hetzelfde cijfer als vorige maand, een 6,9. Een pas op de plaats dus.

Willem Jonkmans (6,5):
Ei moet nog uitkomen

Terwijl in de rest van Nederland de opname van kantoren t.o.v. het vorige jaar is toegenomen, blijft Zuidwest Nederland achter over de eerste 8 maanden 2007 t.o.v. dezelfde periode in 2006. In de bedrijvensfeer is de opname ongeveer gelijk. Er broedt veel, maar nog steeds moet het ei uitkomen. Wat ons betreft blijft de barometer nog op een 6,5 steken.

Jan Pollemans (6,5):
Zuinig bestedingsgedrag

De vele grondstofprijsverhogingen en de overheidsmaatregelen geven de consumenten in hun bestedingsuitgaven een zuinig karakter mee. De afrekeningen van de vakanties zijn ook meestal tegenvallers. Al deze minder positieve ontwikkelingen voor de consument merk je dat ze bewuster inkopen en niet meer dan wat noodzakelijk is aanschaffen/ inkopen. Dit is een jaarlijks terugkerend beeld en wijkt niet erg af van andere jaren. De consument gaat minder uit eten en kookt samen met vrienden en kennissen meer thuis. Bewuster en gezonder eten is ook erg hot. Deze 2 feiten brengen in onze branche een positieve omzet kentering teweeg.

Henk van Koeveringe (6,5):
Begroting baart zorgen

Nog steeds zijn de negatieve invloeden uit Amerika niet uitgewist. De komende rijksbegroting baart zorgen. Geen ruimte in de koopkracht ondanks een nog steeds goede economie. De middengroepen zijn weer de dupe, lease auto's duurder, kinderbijslagkorting enz. zal toch door deze groep als last worden ervaren.

Dré de Jong (6,5):
Strenge en lange winter

Oktober gaat ons nog even laten opleven maar de december maand en het voorjaar van 2008 zullen mijn inziens minder explosief zijn al de eerste helft van 2007. Ik schrijf dit voor de derde dinsdag in september dus vooruitlopend op de miljoenennota. Het wordt een strenge en lange winter voor het bedrijfsleven. De regering zal het ons niet makkelijker maken. Ook de krapte op de arbeidsmarkt zal terug lopen.

David Luteijn (7):
Hoogconjunctuur

Er is nog steeds hoogconjunctuur, maar de onzekerheden nemen toe. Ook vanuit Nederlands overheidsbeleid waar lastenverzwaring op de loer ligt, omdat de overheid z'n uitgaven maar moeilijk in de hand weet te houden.

Jan Hoppen (6,5):
Onzekerheid op de vastgoedmarkt

Doordat de rente sinds jaren weer een onderwerp is, ontstaat er toch weer onzekerheid op de vastgoedmarkt. Tel daarbij op de terughoudend van banken om hypotheekbanken te financieren, dan ben ik toch wat pessimistischer. Ook het aantal bouwvergunningen voor woningen is dramatisch gedaald. Brabant is dan wel een uitzondering, maar toch is de aarzeling in de markt niet goed. Vandaar mijn lager rapportcijfer.

Lilianne van der Ha (7,5):
Investeringen

Agrarische bedrijven zijn nu niet alleen bezig met produceren (oogsten), maar investeren ook. Zij maken veel plannen voor de toekomst. Ze investeren onder andere in gebouwen en goede machines om zo de arbeidsproductiviteit zo hoog mogelijk te laten renderen.

Geert van der Horst (7,5):
Dynamiek op financiële markten hoog

De dynamiek op de financiële markten is de laatste weken hoog. Een deel van de Amerikaanse huizenbezitters heeft in het verleden risicovolle hypotheken afgesloten en kan door de gestegen rente de lasten niet meer opbrengen. Hierdoor zijn enkele hypotheekverstrekkers in de problemen gekomen. Veel hypotheekportefeuilles zijn doorverkocht aan andere financiële instellingen. Daardoor zijn de beurzen in binnen- en buitenland de afgelopen weken over een brede linie geraakt. Wie veel in aandelen handelt, kan in korte tijd forse verliezen hebben geleden. Omdat de economische fundamenten in Europa en Nederland sterk zijn zal het de reële economie nauwelijks raken.

Joris Janssen (8):
Topmaanden

De restaurantsector draait na een zomerdipje weer volop. In Philippine is er gelukkig nooit sprake van een zomerdip. In juli, augustus en september wordt het mosseldorp juist druk bezocht. Topmaanden. Nu het vakantieseizoen voorbij is, is het voor ons belangrijk de zakengast binnen te houden. Minder vrolijk worden we van de miljoenennota die weer extra lastenverzwaring voor het bedrijfsleven belooft. Terwijl de ontwikkeling van de regionale industrie, die zeer belangrijk is voor het welvaren van de streek, door de strenge regelgeving stagneert op een paar decibel.

Marlies Oggel (7):
Creatief

Met de recente ontwikkelingen in de internationale economie is de komende periode erg lastig in te schatten. De toenemende schaarste op de arbeidsmarkt en ook het risico van een terugvallende economische groei kunnen consequenties hebben voor onze sector. De urengroei in de markt neemt af; de geringe stijging in de laatste twee maanden kan enerzijds een trendbreuk bevestigen, maar aan de andere kant ook als een 'incident' worden beschouwd. Intussen blijft het vervullen van vacatures erg lastig. De grootste groei van vacatures zit in de zakelijke dienstverlening, hoewel het aantal banen tussen juli 2006 en juli 2007 in alle sectoren is toegenomen. Zeker het MKB heeft steeds meer moeite om geschikt personeel te vinden. Het inlenen van flexkrachten is de meest gebruikte oplossing om vacatures toch in te vullen. De uitzendbranche laat zich van zijn meest creatieve kant zien. Wekelijkse recruitment acties om arbeidspotentieel in beeld te krijgen. Ondersteuning voor personeel dat de arbeidsmarkt voor de eerste maal betreedt. Zelfs wordt geopperd om huis-aan-huis aan te bellen om arbeidskrachten te bereiken.

Chris Rutten (8,0):
Industrie belangrijk

De Nederlandse economie draait nog altijd op volle toeren. Vooral de industrie boekt de laatste maanden goede resultaten. Buitenlandse ondernemers hebben vertrouwen in onze producten. Dit zijn gunstige signalen voor de West-Brabantse economie. In West-Brabant is de industrie met zo'n 17% van de totale werkgelegenheid en bijna eenderde van het Bruto Regionaal Product één van de belangrijkste pijlers onder de economie. Er zijn personen die stellen dat er voor de industrie geen toekomst meer is weggelegd. Ik ben er van overtuigd dat wanneer de industrie voldoende innovatief is én we oog hebben voor de kwaliteit van het ondernemingsklimaat, de industrie hier een mooie toekomst tegemoet gaat.

Paul Nijskens (7):
Spannende tijden

Het is een ongelooflijke spannende tijd. Enerzijds zien we de kredietcrisis die het vertrouwen aantast; anderzijds zien we veel investeringen in productiemiddelen, onroerend goed en nieuwe initiatieven. In de memoires van Alan Greenspan geeft hij een visie tot 2030. Hij noemt deze periode de age of turbulence. We gaan nog veel beleven. Op de korte termijn staan we op een turning Point. Het dubbeltje kan twee kanten uitvallen. Misschien groeien we vertraagd door, of gaan we een neergaande lijn in. Cijfer vandaag nog 7, nabije toekomst naar 6

Rob Franken (8):
Toppertjes

Dat is hoger dan de vorige maanden en dat heeft niets met Prinsjesdag en de miljoenennota te maken want dat stemt allemaal nog niet zo vrolijk. Nee, mijn cijfer is deze keer gebaseerd op pure trots. Kort geleden organiseerde mijn onderwijsinstelling een Toppersverkiezing. Wie mocht zich de ROC West-Brabant topper noemen, een voor het VMBO en een voor het MBO? Het is een pure demonstratie geworden van topkwaliteit onder jonge mensen. Mensen met het hart op de juiste plek en met nu al een brede visie op de wereld en hun eigen betekenis daarin. Jonge mensen die alles uit hun mogelijkheden willen halen. Conclusie: deze generatie barst van kwaliteit en zal over enige tijd de fakkel van de oudere generatie met verve overnemen.

Chris van Loon (5):
Nivellering is het parool

De kabinetsvoornemens beloven niet veel goeds voor de regionale economie. De besteedkracht van de middengroepen wordt door de aangekondigde maatregelen behoorlijk verder aangetast. De verhoging van de BTW, de inkomstenbelasting, de zorgverzekering en de eigen bijdragen in de AWBZ verslechteren de toch al kwetsbare positie van deze groepen. Immers, het zijn toch al de groepen die niet in aanmerking komen voor woonsubsidie, studiebeurzen, zorgtoeslag en wat dies meer zij. Waar het midden- en kleinbedrijf in grote mate afhankelijk is van de consumentenbestedingen door deze groep, zal een koopkrachtdaling direct gevolgen hebben. Het MKB zorgt voor de meeste werkgelegenheid. Die wordt met deze maatregelen geen dienst bewezen.

Cijfers
06-'07 07-'07 08-'07 09-'07
Rob Franken Voorzitter ROC West-Brabant 7,00 6,50 6,50 8,00
Willem Jonkmans Directeur DTZ Zadelhoff 6,50 6,50 6,50 6,50
Chris Rutten Voorzitter Kamer van Koophandel 8,00 7,75 7,75 8,00
Guust Verpaalen Directeur Philip Morris Benelux 10 6,00 6,50 6,50
Marlies Oggel Commercieel manager Vedior 7,40 7,60 7,60 7,00
Jan Hoppen Directeur Heja 7,50 8,50 7,50 6,50
Chris van Loon Bestuurder De Unie 5,50 6,50 4,00 5,00
Paul Nijskens Directeur Rewin West-Brabant 7,20 7,50 7,50 7,00
Lilliane van der Ha Agrarisch ondernemer 7,00 7,00 7,50 7,50
David luteijn Voorzitter BZW Zeeland 7,00 7,50 6,50 7,00
Henk van Koeveringe Directeur roompot Groep 8,00 7,50 6,90 6,50
Jan Pollemans Eigenaar Super de Boer Roosendaal 8,00 7,50 7,00 6,50
Geert van der Horst Directeur Rabobank Roosendaal 7,20 7,20 7,50 7,80
Joris Jansen Eigenaar restaurant Auberge des Moules 7,00 7,00 9,00 8,00
Dre de jong Directeur-eigenaar Bourgondia 7,00 7,50 6,00 6,50


...verkoopt
Exclusieve villa's verkopen

...opent
Contacta in nieuwe hallen

...fietst
Ride for the Roses komt naar Goes

...netwerkt
Contacta belangrijk voor Zeeland

...verbetert
Niet meer rijden voor een open deur

...ontwikkelt
Gebruik maken van kennis en netwerken

...start
Startersdag op zaterdag 3 november in Hotel Goes

....groeit
Weer groei aantal Zeeuwse starters

...zit
De stoel

...bekijkt
de Stand van Zaken

...presenteert
Starters presenteren zich

...werkt samen
Working Apart Together

...viert
Sterk door gezamenlijke uitstraling

...treft
Middelburg Plaza, zakelijk trefpunt

...onderneemt
Toekomstgericht ondernemen

...eet
Eten, drinken en zaken doen

...doceert
Rotary verruimt je blikveld

...peilt
Pas op de plaats

...organiseert
Centrale plaats voor Automotive Plein

...rijkt uit
Familiebedrijf staat centraal in Veere

...komt bijeen
Beleef het ondernemen in Zeeland

...investeert
RBC in zee met Zeelands Roem

...breekt
Record voor Zeelandhallen

...werkt
Grensoverschrijdend werken

...bekijkt
de Stand van Zaken

...bruist
Vlissingen bruist van energie

...leest
Nieuwe Zeelandboek is uit

...rijdt
Zakelijk onderweg

...inspireert
Landelijk MVO-congres naar Goes

...promote
Promoten van zakelijk toerisme

...geeft
De liefde voor de vrijheid

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...reageert
Veel respons op BOOST

...bekijkt
de Stand van Zaken

...huldigt
Pelgrims lijden voor het goede doel

...snoeit
Hoog in de bomen

...klaagt
Spannende terreinen

...denkt
Vastgoedwereld moet nadenken over klimaat