In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2007
File not found.

Contacta
Landelijk MVO-congres naar Goes

Zeeland loopt in Nederland voorop als het gaat om duurzaam ondernemen. De Provincie heeft de ambitie om dat op 27 maart 2008 op grootse wijze te presenteren aan de rest van Nederland en Vlaanderen tijdens het landelijke MVO-congres in de Zeelandhallen. Doel van dit evenement is om zoveel mogelijk Zeeuwse ondernemers zo breed mogelijk te inspireren en te informeren over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Op de Contacta wordt door medewerkers van de Provincie Zeeland dan ook stevig geanticipeerd op het MVO congres.

door Henk van de Voorde


De Thoolse MVO-ondernemer Brian Franken van Rombouts Kunststoffen ontving van burgemeester Wim Nuis (rechts) een oorkonde ivm het Ei van Columbus.
Foto: Ben Seelt publiciteitsfotografie

GOES - MVO deskundigen zullen op het congres advies en commentaar leveren. Zeeland heeft als groen-blauwe oase een soort van pioniersfunctie op het gebied van duurzaam ondernemen. Boeren (groene landbouw), vissers (zeeteelt op land), industriële ondernemers (biobrandstoffen), bouwbedrijven (zorg voor pensionado's), natuurbeheerders en toeristische sector (toerisme), gemeenten (sterkte-zwakte analyses) dragen allen hun steentje bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in Zeeland.

Het MVO congres is toegankelijk voor alle Zeeuwse ondernemers (en die van buiten de provincie) en voor iedereen die het bedrijfsleven op MVO-gebied van dienst kan zijn. Vlaamse ondernemers en een delegatie uit de FSI-landen (landen rondom de Noordzee) worden eveneens uitgenodigd. "Het congres is primair voor alle Zeeuwse ondernemers die al duurzaam ondernemen, voor alle Zeeuwse ondernemers die dat zouden willen, maar ook voor diegenen die er nog niet over denken. Daarnaast zullen we ook Zeeuwse scholen en hun studenten (ROC, HZ en Roosevelt Academy) uitnodigen", zegt Annemarie Mol, beleidsmedewerker duurzaam ondernemen van de Provincie Zeeland. In de organisatie van het MVO-event werkt de provincie samen met de Stichting Stimular en Team van Maanen.

Workshops
Er zal op het congres van alles te doen zijn op het gebied van MVO zoals kraampjes van de Stichting Stimular, Beco, Good Company, Ecofys, CREM, CSR-Academy, TranspaRability, adviesbureau Justion, ZMF, Fair Trade, Max Havelaar, Trees for travel, Green Seat, Stichting het Klaverblad, organisaties voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, scholen, vakbladen zoals P+ (People, Planet, Profit), de Ondernemer, MVO-Nederland, SenterNovem, Syntens, COS-Zeeland, KvK; Zeelands Roem, Bio King, Meatless, Van der Endt-Louwerse/Ostrea, Rozenkwekerij de Bierkreek, mogelijk een bakkerij, een innoverende visser, een bouwer, het biologische kookteam van de verzorgingstehuizen, etcetera. Tevens worden er gerichte workshops gehouden op het terrein van koelen, drogen, transport/ duurzaam vervoer, water, afval (vooral het voorkomen daarvan en 'cradle to cradle-oplossingen'), duurzame energie, duurzaam inkopen, duurzaam recreëren, duurzame horeca, de sociale ondernemer, vrijwilligerswerk, sponsoring, duurzaam wonen/ bouwen, duurzaam consumeren (voedsel, kleding), duurzaam/ MVO ondernemen (proces- en productverbeteringen/innovaties), duurzame ketens (eisen stellen aan/overleggen met je toeleveranciers/afnemers), subsidie, groenfinanciering, matchmaking: duurzame vraag en aanbod en uitwisseling van (rest-)stoffen.


Thoolse ondernemers op 26 oktober 2006 bijeen op een MVO-bijeenkomst op het gemeentehuis.
Foto: Ben Seelt publiciteitsfotografie

Prominent
"Zeeland moet na 27 maart 2008 prominent op de duurzaamheidskaart staan. Alle aspecten van MVO moeten een plek krijgen en het congres moet een happening van formaat worden. We willen dat ondernemers vooraf de meerwaarde weten zodat ze gericht naar de Zeelandhallen komen. Wat levert het op voor hen, waarom moeten zij er bij zijn, sterker nog: waarom mogen ze dit niet missen. Het Zeeuwse bedrijfsleven moet een dag stil liggen om MVO 'op te zuigen'. Tijdens de Contacta zullen wij aan ondernemers (deels via enquêtes door studenten) vragen wat hun beweegredenen zijn om naar het MVO-Event te komen. Alle ondernemers en overige bezoekers moeten 's avonds de deur uit gaan met de gedachte dat MVO normaal en haalbaar is; dat maatschappelijk verantwoord ondernemen motiveert en inspireert", aldus Mol. De organisatie streeft ernaar om de uitreiking van de duurzaamheidsprijs het Ei van Columbus tijdens het Goese MVO congres te laten plaatsvinden. Begin 2006 wonnen de provincie Zeeland en de gemeente Tholen het Ei van Columbus in de categorie kleinschalige duurzaamheid met hun gezamenlijke project 'Duurzaam ondernemen op Tholen'. Ook het duurzaamste bedrijf van Nederland is een Zeeuws bedrijf. Rozenkwekerij de Bierkreek uit IJzendijke legde namelijk beslag op de eerste prijs met het project 'Biologische rozen ook logisch'.

Feest
Het MVO-event in Goes moet tevens een feest met muziek en cultuur worden. "Bezoekers moeten niet alleen geïnformeerd worden, maar vooral heel veel inspiratie opdoen. Ze moeten na dit evenement het gevoel hebben dat zij wèl het duurzame verschil kunnen maken. Duurzaam is gewoon een kwestie van doen!" Sinds een jaar of vijf stimuleert de Provincie Zeeland maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) onder Zeeuwse bedrijven. Doel is om ondernemers te stimuleren om naast het economische aspect van hun bedrijf ook rekening te houden met de effecten op het milieu en de mensen binnen en buiten hun bedrijf. Dit provinciaal stimuleringsbeleid heeft effect; een paar honderd bedrijven zijn inmiddels actief MVO-er. Met het MVO Event wordt beoogd dat MVO veel breder wordt gedragen in het bedrijfsleven. "Belangrijk is de bewustwording onder ondernemers dat MVO niet alleen een vorm van idealisme is, maar zeer zeker ook kan bijdragen aan het behalen van een goed bedrijfsresultaat", verklaart Mol. De cursus duurzaam ondernemen start binnenkort in Terneuzen (contactpersoon Marco de Bakker), Goes (Cock van den Wijngaarden) en Veere/Noord-Beveland (Jos van de Graaf). Bedrijven die belangstelling hebben kunnen contact opnemen met de contactpersonen van de desbetreffende gemeenten, Revinh Ramnandanlall van de Stichting Stimular of Annemarie Mol van de provincie Zeeland.


...verkoopt
Exclusieve villa's verkopen

...opent
Contacta in nieuwe hallen

...fietst
Ride for the Roses komt naar Goes

...netwerkt
Contacta belangrijk voor Zeeland

...verbetert
Niet meer rijden voor een open deur

...ontwikkelt
Gebruik maken van kennis en netwerken

...start
Startersdag op zaterdag 3 november in Hotel Goes

....groeit
Weer groei aantal Zeeuwse starters

...zit
De stoel

...bekijkt
de Stand van Zaken

...presenteert
Starters presenteren zich

...werkt samen
Working Apart Together

...viert
Sterk door gezamenlijke uitstraling

...treft
Middelburg Plaza, zakelijk trefpunt

...onderneemt
Toekomstgericht ondernemen

...eet
Eten, drinken en zaken doen

...doceert
Rotary verruimt je blikveld

...peilt
Pas op de plaats

...organiseert
Centrale plaats voor Automotive Plein

...rijkt uit
Familiebedrijf staat centraal in Veere

...komt bijeen
Beleef het ondernemen in Zeeland

...investeert
RBC in zee met Zeelands Roem

...breekt
Record voor Zeelandhallen

...werkt
Grensoverschrijdend werken

...bekijkt
de Stand van Zaken

...bruist
Vlissingen bruist van energie

...leest
Nieuwe Zeelandboek is uit

...rijdt
Zakelijk onderweg

...inspireert
Landelijk MVO-congres naar Goes

...promote
Promoten van zakelijk toerisme

...geeft
De liefde voor de vrijheid

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...reageert
Veel respons op BOOST

...bekijkt
de Stand van Zaken

...huldigt
Pelgrims lijden voor het goede doel

...snoeit
Hoog in de bomen

...klaagt
Spannende terreinen

...denkt
Vastgoedwereld moet nadenken over klimaat