In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2006
File not found.


Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Business Center De Stadspoort
Ehrbecker Schiefelbusch
Uticon Dynatherm BV
GTI
Driekleur Verzekeringsgroep en Egberts Consulting
Pulse Audio & Video
Van Keulen loodgieters
WaterLand Neeltje Jans
Security Plus Consultancy
Driekleur Verzekeringsgroep en Egberts Consulting
'VerzuimZorgPakket neemt alle zorgen weg'

De wetgeving rond ziekteverzuim en arbo-dienstverlening is uiterst complex. Bovendien wijzigen al die weten en regeltjes heel snel. Welke ondernemer heeft daar nog duidelijk zicht op? Vrijwel niemand. En dat terwijl de financiële risico's voor die ondernemer groot kunnen zijn.


Zo kunnen bedrijven ervoor kunnen kiezen per 1 januari aanstaande Eigen Risicodrager te worden voor de WIA (WGA). Die keuze kan grote gevolgen hebben! Zeeuwse ondernemers kunnen echter gerust zijn. Met het VerzuimZorgPakket van Driekleur Verzekeringsgroep en Poortwachter-centrum Zeeland zijn deze ondernemers verzekerd van professionele ondersteuning in verzuimmanagement én zijn alle risico's afgedekt.

Dienstverlening plus risicodekking
Wilbert Stadhouders, directeur van Driekleur Verzekeringsgroep,
ziet de problemen voor ondernemers haarscherp: 'Vraag een willekeurige ondernemer naar reïntegratie, naar ziektekosten, naar Poortwachter-verplichtingen, naar ..... Hij wordt dol van alle verplichtingen die hij krijgt opgelegd op het moment dat een werknemer ziek wordt. En doet hij iets verkeerd, dan zijn de gevolgen doorgaans verstrekkend.' Maar hoe organiseer je dat allemaal, en hoe en bij wie achterhaal je wat er wanneer moet gebeuren, hoe houd je het overzicht? Wat zijn de juiste maatregelen voor preventie en verzuimbeperking? Twee Zeeuwse bedrijven - Driekleur Verzekeringsgroep en Poortwachtercentrum Zeeland - vonden het antwoord. Hun oplossing: het onderbrengen van alle verplichtingen uit de wet Poortwachter en administratieve handelingen in één pakket, het VerzuimZorgPakket. Vanaf de eerste dag van de ziekmelding tot en met de laatste dag van het twaalfde jaar. Twaalf jaar? Stadhouders: 'Ja, dat is de periode waarover een ondernemer die Eigen Risicodrager is, financieel verantwoordelijk blijft voor zijn zieke werknemer met alle daarbij behorende reïntegratie inspanningen.'

Het VerzuimZorgPakket bevat alle elementen:

  • Verzuim Management Pakket
  • Aansluiting bij Poortwachter Centrum Zeeland
  • Ziekengeldverzekering voor de loondoorbetalingsverplichting gedurende twee jaar
  • Een uitstekende collectieve zorgverzekering
  • Een WIA aanvullingsverzekering
  • Een WIA (WGA) verzekering voor de Eigen Risicodrager

Gloednieuw Poortwachtercentrum
De Wet Verbetering Poortwachter verplicht bedrijven om zieke werknemers vanaf de eerste ziektedag twee jaar lang nauwgezet te begeleiden naar een zo spoedig mogelijke werkhervatting. Niet alleen reïntegratie in het eigen bedrijf hoort daarbij, maar als dat nodig is ook de reïntegratiebegeleiding naar een ander bedrijf. De wetgever is streng: UWV kan sancties opleggen. Gerard Egberts van Egberts Consulting, initiatiefnemer van Poortwachtercentrum Zeeland: 'Er zijn in Nederland meer dan duizend verzuim-, arbo- en reïntegratiebedrijven en bedrijfjes die hun diensten aanbieden. Echter, elk met hun eigen specialisatie. Geen van hen biedt één regionaal loket waarbinnen één aanspreekpunt is dat alle mogelijke poortwachtervraagstukken oppakt. Onderdeel van het centrum is ondermeer het unieke Poortwachterplat-form. Een platform waarbinnen aangesloten werkgevers zieke werknemers met reïntegratiemogelijkheden uitwisselen. Op deze wijze voldoet de werkgever uitstekend aan de wettelijke poortwachterverplichtingen.'

Meerwaarde van Poortwachtercentrum Zeeland voor ondernemers

  • één poortwachtercentrum voor alle ziekteverzuim- én reïntegratiezaken
  • door een gecertificeerd bedrijf
  • dat op diverse locaties in en rond Zeeland werkt, dus altijd dichtbij
  • de ondernemer betaalt vanwege de geïntegreerde dienstverlening een lagere prijs

Geen poespas
Twee Zeeuwse bedrijven brachten dus hun kennis en kunde samen om een oplossing te bieden voor de vele nieuwe ontwikkelingen en verplichtingen uit hoofde van liberalisering van de Arbo-wet, de Wet Verbetering Poortwachter, de Zorgverzekeringswet en de WIA-wetgeving. Dit heeft geleid tot producten en dienstverlening die zich laten kenmerken door kwaliteit, persoonlijke invulling en directe aanspreekbaarheid. Om het heel eenvoudig uit te drukken: vakkundig, resultaatgericht en zonder poespas.


...realiseert
Contacta 2006: Ontmoetingen in een positieve zakelijke sfeer

...verstrekt
Garantie op particuliere occasions

...profileert
Goes: economisch hart van Zeeland

...moderniseert
Nieuwe collectie, nieuw imago

...kleurt
Pionier Rubia krijgt steuntje in de rug van Syntens

...ervaart
Zeeuws bedrijfsleven bekneld door regels

...presenteert
Ondernemerstuin op Contacta

....kiest
BAGE-groep, Hollestelle en De Betho genomineerd voor OCG-Trofee

...toont
Automotive Plein: Gezamenlijke presentatie succesvol

...profileert
Schouwen-Duiveland Continu in Beweging

...slaat de handen ineen
Veel bedrijvigheid op Zeeuws-Vlaams paviljoen

...helpt
Samen werken aan de toekomst

...ontmoet
Relatiebeheer staat centraal

...concludeert
Water kun je nooit beheersen, wel beheren

...stimuleert
Bijeenkomst Duurzaam Ondernemen Tholen

...biedt
Interessante kavels op JKW-Veiling

...discussieert
Innovatieve ondernemers op BOS 2006

...overziet
Deelnemerslijst Contacta 2006

...exposeert
Beursindex Contacta 2006

...zit bij de ingang
Bedrijven uit alle kernen vertegenwoordigd op oudste plein Contacta

...profileert
Middelburg Plaza is een begrip op de Contacta

...behartigt
Goed ondernemersklimaat in Middelburg

...bezoekt
Veel sfeer op Zeeland Nazomerfestival

...onderzoekt
Meewerken genereert meerwaarde

...voetbalt
RBC Roosendaal is Zeeuwser dan u denkt

...rijdt
Zakelijk Onderweg

...consulteert
Op spreekuur bij gedeputeerde le Roy

...ondersteunt
KN afdeling Zeeland in actie voor wezen in Congo

...belicht
Zuidwest Nederland: logistieke as of logistiek moeras

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...groeit
Sterk tweede kwartaal op de Nederlandse kantorenmarkt

...brengt in beeld
Nieuwe Regio Bouwwijzer Werken 2006