In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2005
File not found.


Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Labojuice
Van Gansewinkel
Hofleverancier Van der Straaten
Werk & Vakmanschap
HZ en ROC
Provincie Zeeland
Rijkse & Dekker Accountants
Driekleur Verzekeringsgroep en Egberts Consulting
Synchro bedrijfsmakelaardij
Het kerstpakket anno 2005

Vraag: Binnen onze organisatie zijn wij voornemens onze werknemers een kerstpakket te verstrekken. De kerstpakketten willen we op korte termijn gaan bestellen. Vandaar nu de vraag, welke fiscale gevolgen zijn er anno 2005 verbonden aan het verstrekken van een kerstpakket?


Mr. Rens Grimminck en Drs. Sander van Gelderen

Antwoord:
Het antwoord op deze vraag heeft zowel betrekking op de loonbelasting als op de omzetbelasting. Eerst zal ik ingaan op de loonbelastingaspecten.

Loonbelasting:
Voorheen was het mogelijk om met toepassing van de feestdagenregeling een kerstpakket te verstrekken.
Met ingang van 1 januari 2004 is er nieuwe regelgeving die ziet op geschenken ter gelegenheid van feestdagen.

Deze regeling houdt het volgende in:

De werkgever mag eenmaal per jaar 15% eindheffing toepassen over een geschenk in natura ter gelegenheid van een algemeen erkende feestdag of Sinterklaas, voor zover de waarde in het economische verkeer niet meer bedraagt dan € 35. Bij een beloning in natura kan ondermeer worden gedacht aan een kerstpakket of een cadeaubon.
In het vervolg ga ik er vanuit dat u een kerstpakket verstrekt.
Voor zover de waarde meer dan € 35 bedraagt, kunt u net als voor andere verstrekkingen gebruik maken van de regeling voor kleine verstrekkingen. Over € 35 kunt u dan 15% eindheffing toepassen en over het meerdere kunt u tegen het gebruteerde tabeltarief eindheffing toepassen. De verstrekking mag dan niet meer bedragen dan
€ 136 en op jaarbasis mogen de verstrekkingen niet meer dan € 272 bedragen.
Voor uitzendkrachten geldt een speciale regeling, aangezien uitzendkrachten in dienstbetrekking staan tot het uitzendbureau. De uitzendkracht kan wel een kerstpakket ontvangen. De verstrekker dient over de waarde van het kerstpakket een lumpsumheffing af te dragen van 72,4%. Deze afdracht is een brutering van een gemiddeld tarief van 42%.

Omzetbelasting:

De ondernemer voor de omzetbelasting kan daarnaast te maken krijgen met het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting. In dit besluit zijn regels opgenomen die het recht op aftrek van voorbelasting beperken. Het gaat hierbij om een beperking van de aftrek van voorbelasting op voorzieningen die de werkgever verstrekt aan het per-soneel, zoals het verstrekken van een kerstpakket en het geven van een personeelsfeest. Zodra u per jaar per individuele werknemer meer dan € 227 exclusief BTW aan goederen en / of diensten verstrekt, is de BTW daarop niet meer aftrekbaar.


...organiseert
Goede wisselwerking tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven

...onderneemt
De stap naar het zelfstandig ondernemerschap wagen

...begeleidt
Merendeel bedrijfsoverdrachten slecht voorbereid

...informeert
Contacta weer tot de nok toe gevuld

...viert
5 jaar de Ondernemer

...innoveert
Gemak dient de mens en wordt gewaardeerd

...initiëert
Personeelswissel bij Syntens

....zorgt
Seminar "Met zorg ondernemen"

...presenteert
De Contacta in de Zeelandhallen

...stelt
Inhaalverbod op de Zeeuwse hoofdwegen

...werkt
Deelnemende bedrijven presenteren prima gamma

...onderscheidt
Paviljoen Schouwen-Duiveland groter dan vorig jaar

...promoot
Zeeuws-Vlaamse eenheid

...automatiseert
ICT Plein op de Contacta 2005

...overhandigt
Kwaliteitsprijs voor Dim van Dijke.

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...vestigt
Contacta en Ondernemers Contact Goes

...beschouwt
Zeeuwse bedrijfsleven presenteert MVO Blikopener Manifest

...staat
Deelnemers Contacta 2005

...werpt
Instroomprobleem in de procesindustrie

...spreekt
In 't kort

...bedenkt
Nieuwe ideeën belangrijk voor goed ondernemerschap

...opent
Indrukwekkende speech bij opening academisch jaar

...confronteert
Infobijeenkomst Business On Stage

...veilt
Junior Kamer Walcheren organiseert de JKW-veiling

...rijdt
Corvette, Opel Astra en Toyota Avensis

...beweegt
Traditionele rolverdeling in de bouw op de schop?

...ontwikkelt
Dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers hoog

...creëert
Nieuwe generatie Zeeuwse kunstenaars

...bezoekt
Als ondernemer terug op de Contacta