In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2005
File not found.


Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Labojuice
Van Gansewinkel
Hofleverancier Van der Straaten
Werk & Vakmanschap
HZ en ROC
Provincie Zeeland
Rijkse & Dekker Accountants
Driekleur Verzekeringsgroep en Egberts Consulting
Synchro bedrijfsmakelaardij
Werk & Vakmanschap: vooruit in de techniek!

„Hoe houdt u als ondernemer de technische vakkennis van uw medewerkers op peil? Waar vindt u goed geschoolde technische vaklui? Heeft u interesse in een leerling maar ziet u op tegen de administratieve rompslomp?" Aan het woord is Lieneke de Wolf, regiomanager van Werk & Vakmanschap Zeeland/Brabant. „Juist bij dergelijke personele kwesties speelt Werk & Vakmanschap een belangrijk rol. Meer dan als intermediair zien wij ons zelf als regisseur. Door de regierol op ons te nemen, ontlasten we dagelijks talloze organisaties. Wij hebben de kennis, de ervaring en de mensen om een wezenlijke bijdrage te leveren."


Het team van Werk & Vakmanschap, v.l.n.r.: Lieneke de Wolf, Betsie de Jonge, Jolanda Fieret en Martin van Houcke.

Werk & Vakmanschap is een landelijk samenwerkingsverband van honderden grote en kleine bedrijven uit de metaal-, elektro- en procesindustrie, de installatiebranche en de nutssector. De samenwerking van deze bedrijven is gebaseerd op de kennis dat het voortbestaan van ondernemingen afhankelijk is van de beschikbaarheid van goed opgeleide en gemotiveerde vaklui. „Als werkgeversplatform ondersteunen wij derhalve technisch industriële ondernemingen bij het werven, behouden en ontwikkelen van gekwalificeerd, flexibel inzetbaar personeel", verduidelijkt De Wolf. „Daartoe bieden wij onze opdrachtgevers een breed dienstenpakket aan, variërend van detachering tot outplacement." Werk & Vakmanschap beschikt daarvoor over een netwerk van elf regiokantoren. „Door dicht op de regionale arbeidsmarkt te zitten is het mogelijk goed in te spelen op de kansen die er liggen. Je ziet binnen ons netwerk duidelijke accentverschillen", legt De Wolf uit. „In de ene regio ligt de nadruk bijvoorbeeld sterk op opleiden terwijl in een andere regio de aandacht vooral uitgaat naar detacheren. Weinig organisaties zijn zo flexibel als Werk & Vakmanschap. Al naar gelang de wens van onze klanten wisselen wij van rol: opleider, werkgever, coach of verzuimbegeleider."
Volgens De Wolf onderscheidt Werk & Vakmanschap zich hiermee van alle andere arbeidsmarktintermediairs. „Opleiden bijvoorbeeld is voor ons een onmisbaar onderdeel van onze dienstverlening." Zo biedt Werk & Vakmanschap leerlingen leer-werkovereenkomsten aan en verzorgt Werk & Vakmanschap de stage- en werkervaringsplaatsen. „Maar we bemiddelen niet alleen voor leerlingen. Een groot deel van onze gedetacheerden zijn vakvolwassen vaklui. Zij kiezen voor Werk & Vakmanschap vanwege de zekerheid, de afwisseling of de mogelijkheid om door middel van scholing hun kennis te verbreden of te verdiepen. Het hele traject van scholen, coachen en begeleiden wordt ondersteund door het W&V Employability Fonds. Onze eigen opleidingsfunctionaris coördineert de scholing en opleidingen, onderhoudt contacten met opleiders en brancheorganisaties en bewaakt de kwaliteit", aldus De Wolf.
Werk & Vakmanschap is zich sterk bewust van de noodzaak van 'goed werkgeverschap'. Naast het aanbieden van passende opleidingen en het intensief begeleiden van haar werknemers, betekent dit de zekerheid van een goed primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket. Werknemers treden voor langere tijd in dienst van Werk & Vakmanschap. Zij worden vervolgens gedetacheerd bij één of meerdere bedrijven. „In Zeeland hebben wij een breed netwerk aan bedrijven. Wij zijn actief in de procesindustrie maar ook in tal van andere technisch industriële sectoren, zoals metaal en elektro." Naast het reguliere detacheren kent Werk & Vakmanschap ook het zogenaamd collegiaal detacheren. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe een samenwerking tussen bedrijven tot meerwaarde kan leiden voor alle betrokken partijen. „Wij begeleiden daarbij de detachering van een werknemer van het ene bedrijf naar een collega-bedrijf, zonder dat zijn dienstverband wijzigt. Dit maakt collegiaal detacheren uitermate geschikt voor het opvangen van fluctuaties binnen een bedrijf."
De Wolf ziet het economisch herstel zich aftekenen op de regionale arbeidsmarkt. De behoefte aan flexibel personeel neemt toe. „Flexibel personeel is direct beschikbaar om de eerste pieken van het economisch herstel op te vangen. Werk & Vakmanschap is er klaar voor. Goed opgeleide vaklui en gemotiveerde leerlingen azen op een carriëre in de techniek."

Werk & Vakmanschap
Rosegracht 2
4531 HC Terneuzen
tel. 0115 - 64 95 21 / F 0115 - 64 95 22
E-mail: terneuzen@werkenvakmanschap.nl
Internet: www.werkenvakmanschap.nl


...organiseert
Goede wisselwerking tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven

...onderneemt
De stap naar het zelfstandig ondernemerschap wagen

...begeleidt
Merendeel bedrijfsoverdrachten slecht voorbereid

...informeert
Contacta weer tot de nok toe gevuld

...viert
5 jaar de Ondernemer

...innoveert
Gemak dient de mens en wordt gewaardeerd

...initiëert
Personeelswissel bij Syntens

....zorgt
Seminar "Met zorg ondernemen"

...presenteert
De Contacta in de Zeelandhallen

...stelt
Inhaalverbod op de Zeeuwse hoofdwegen

...werkt
Deelnemende bedrijven presenteren prima gamma

...onderscheidt
Paviljoen Schouwen-Duiveland groter dan vorig jaar

...promoot
Zeeuws-Vlaamse eenheid

...automatiseert
ICT Plein op de Contacta 2005

...overhandigt
Kwaliteitsprijs voor Dim van Dijke.

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...vestigt
Contacta en Ondernemers Contact Goes

...beschouwt
Zeeuwse bedrijfsleven presenteert MVO Blikopener Manifest

...staat
Deelnemers Contacta 2005

...werpt
Instroomprobleem in de procesindustrie

...spreekt
In 't kort

...bedenkt
Nieuwe ideeën belangrijk voor goed ondernemerschap

...opent
Indrukwekkende speech bij opening academisch jaar

...confronteert
Infobijeenkomst Business On Stage

...veilt
Junior Kamer Walcheren organiseert de JKW-veiling

...rijdt
Corvette, Opel Astra en Toyota Avensis

...beweegt
Traditionele rolverdeling in de bouw op de schop?

...ontwikkelt
Dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers hoog

...creëert
Nieuwe generatie Zeeuwse kunstenaars

...bezoekt
Als ondernemer terug op de Contacta