In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006
File not found.


Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Houtepen Schilderwerken
Witte-Boussen
Swagemakers
Rabobank
Projectontwikkeling Zeeland
Wolter & Dros
Rida & Selekta
Witte-Boussen
Witte-Boussen: collectieve zorgverzekering zeer interessant

De telefoon staat al weken lang roodgloeiend bijwitte-boussen assurantiën in terneuzen. De nieuwe collectieve zorgverzekering is namelijk zeer interessant voor mensen in de grensstreek.


De projectgroep die zich bezighoudt met de nieuwe collectieve verzekering. Van links naar rechts: Johan Morcus, Joyce Witte en Nico Boussen.

Om de belangen van grensarbeiders zo goed mogelijk veilig te stellen en om adequaat in te spelen op het nieuwe zorgstelsel is eind vorig jaar de Zeeuws-Vlaamse stichting Belangenbehartiging Zorg Collectief (BGZC) in het leven geroepen. De stichting heeft de collectieve zorgverzekering afgesloten bij Avéro Achmea. Initiatiefnemer van de stichting BGZC is directeur Nico Boussen van Witte-Boussen Assurantiën. Inmiddels hebben honderden werkgevers - waaronder grote bedrijven als Neckermann, Morres, Yara, Verbrugge Terminals, Zuidchemie, ROC Westerschelde en Zorgsaam - een lucratief contract met de BGCZ ondertekend.

„Met deze collectieve zorgverzekering wordt de zorg ook over de grens tegen kostprijs vergoed. De stichting staat tevens open voor kleinere bedrijven waarbij ook hun personeel gebruik kan maken van de kortingen die grote bedrijven bedongen hebben. Of het nu om een bedrijf gaat met duizend of vijf personeelsleden: iedereen heeft recht op dezelfde lage premie. De solidariteitsgedachte staat voorop bij de BGCZ. We gaan ervoor dat iedereen dezelfde korting krijgt. Wij hebben een optimale dekking bedongen voor de laagste prijs. Onaangename verrassingen zoals bijbetalingen voor zorg in het buitenland zijn uitgesloten", aldus Nico Boussen.

De stichting Belangenbehartiging Zorg Collectief voorziet in de laagste basispremie vanaf e 81,90 per maand (restitutie), maar tevens in kortingen op aanvullende pakketten en kostprijsvergoeding van zorg in het buitenland. De verzekering is bestemd voor alle actieve en gepensioneerde werknemers en hun gezinsleden, alsmede voor de zelfstandige ondernemers. Boussen startte in 1977 al op jeugdige leeftijd met het zelfstandig ondernemerschap. Zijn bedrijf is tot op de dag van vandaag gestaag doorgegroeid en inmiddels hebben er 34 mensen emplooi. Behalve in verzekeringen is Witte- Boussen Assurantiën ook gespecialiseerd in makelaardij, projectontwikkeling en financieringen. Zo was het Terneuzense bedrijf onder andere de projectontwikkelaar van het nieuwe Waterschapskantoor en het nieuwe sportcentrum Vliegende Vaart in Terneuzen.

„Ik ben heel jong met de aan- en verkoop van onroerend goed begonnen. Ik was 22 toen ik mijn eerste pand aan- en verkocht. Het nemen van risico's is een uitdaging. Er zit wel een groot verschil in verantwoord en onverantwoord risico's nemen. Je moet de juiste afweging zien te maken. Het blijft altijd de vraag of iets aanslaat of niet. Al voorzie je in nog zo'n goede zorgaanbieder, de werknemer beslist uiteindelijk waar hij naar toe gaat. Je komt pas in de problemen als je zorg nodig hebt en je polis niet in de dekking voorziet die je zou moeten hebben. Dan is het echter te laat. Wij vinden dat zorg goed geregeld moet zijn met tevens optimale dekking in België. Het is zeker niet de bedoeling om het Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen uit te kleden. De Zeeuws-Vlamingen hebben er juist alle baat bij om dit ziekenhuis te versterken, maar ook het ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen doet eerder een beroep op de academische ziekenhuizen van Gent of Brugge dan die van Rotterdam of Utrecht. Met onze collectieve verzekering mag men voor zorg naar België zonder dat extra kosten in rekening worden gebracht. Het is momenteel zeer hectisch bij ons, maar we willen wel iedereen zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Vandaar dat er overuren worden gedraaid. Nee, de economische recessie is niet aan ons besteed. De verzekeringssector is toch een branche op zich. Je hoopt natuurlijk dat het goed gaat met het bedrijfsleven, maar als het economisch tegenzit worden er juist meer risico's verzekerd", legt Nico Boussen uit.


...bepleit
Zeeuwse economie
is kansrijk

...adviseert
Bedrijven kunnen korting krijgen voor reeds betaalde WAO-premies

...presenteert
Zeeland moet kansen
verzilveren

...innoveert
Masterclass werkt
inspirerend

...organiseert
Maintenance voor de
Zeeuwse procesindustrie

...onderneemt
Verkiezingsdebat
voor ondernemers

...verkiest
Gemeente speelt
belangrijke rol voor bedrijfsleven

....informeert
Workshops....

...biedt
"Terneuzen over
vijftien jaar economisch hart van Zeeland"

...verenigt
Stad en bedrijfsleven
luisteren naar elkaar

...verplaatst
Ruimte voor ondernemen

...werkt
Mensen moeten het
hier naar hun zin hebben

...constateert
'Ondernemers Terneuzen
moeten veel trotser zijn'

...wint
Terneuzense ondernemers innovatief en creatief

...organiseert
Netwerkparty in
'Wall Street Goes'
wordt geprolongeerd

...opgericht
Stichting Keurmerk
Zeeuwse Kreeft
ziet levenslicht

...rijdt
Zakelijk onderweg

...schept
Sas van Gent schept
gunstig ondernemers­klimaat

...netwerkt
Ondernemend netwerken,
netwerkend ondernemen

...spreekt
In 't kort

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...vereist
Privacy vereist
meer transparantie

...groeit
'Cijfers in perspectief':
beleggen in vastgoed
vertoont stevige groei

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor
Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie
bouwprojecten stagneert
vanwege milieu­regelgeving