In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2007
File not found.

Een lichte zomerdip: 6,9

De economie krijgt een flinke tik. De vijftien panelleden geven de economie een 6,9, drietiende minder dan in juli. Het cijfer wordt fors naar beneden gedrukt door de 4 van Chris van Loon van de Unie, die vindt dat de arbeidsverhoudingen fors worden verpest omdat werkgevers zonder enig overleg straks mensen mogen ontslaan.

Marlies Oggel (7,6):
Groei vlakt af

De groei in de uitzendbranche vlakt af. In uren wat meer dan in omzet. Immers de schaarste op de arbeidsmarkt beïnvloedt de prijs van de flexkracht. De krapte op de reguliere arbeidsmarkt houdt aan. De werkloosheid bedraagt nu 346.000 personen (4,6%), het aantal openstaande vacatures ligt met 212.000 op het niveau van 2000-2001, het aantal ontslagaanvragen is verder gedaald. De economie blijft groeien, met 2,5% in het eerste kwartaal. Reïntegratiebedrijven merken dat het aantal (langdurig) werklozen afneemt. September is een gunstige maand voor nieuwe instroom van werkzoekenden. Na de vakantie besluiten veel werkzoekenden actief op zoek te gaan naar werk.

Geert van der Horst (7,5):
Almaar dalende werkloosheid ondersteunt consumptiegroei

Het lijkt erop dat de economie dit jaar nog iets harder zal groeien dan een maand geleden verwacht. Een almaar dalende werkloosheid ondersteunt de consumptiegroei. Volgens de meest recente ramingen zal de economische groei in Nederland zowel dit jaar (31/4%) als volgend jaar (3%) ruim boven het trendmatige niveau liggen. De consumptiegroei valt dit jaar nog licht terug als gevolg van de milde winter, maar trekt volgend jaar aan door sterke loonstijgingen. De goede vooruitzichten stuwen het producentenvertrouwen en daarmee de investeringsgroei die dit jaar fors is. Passend bij een snel groeiende economie is een dynamische arbeidsmarkt met teruglopende werkloosheid.

David Luteijn (6,5):
Negatieve signalen uit de VS

De stabiele economische ontwikkeling van de laatste tijd lijkt wat op de tocht te komen door met name negatieve signalen uit de Verenigde Staten. Met als gevolg forse fluctuaties op de beurs. Daarbij komt een wel heel matige zomer, waar onze op Nederland georiënteerde toeristensector, maar ook land- en tuinbouw, niet blij mee zullen zijn. Duidelijk wordt ook dat de verruwing van ons klimaat, met als gevolg veel meer dreiging van wateroverlast in de komende jaren tot aanmerkelijk hogere investeringen in onze fysieke beveiliging tegen het water zal nopen, dan nu nog in Haagse kringen wordt gedacht.

Rob Franken (6,5):
Over eigen schaduw heenspringen

De malaise op de beurs en de economische gevolgen daarvan zouden aanleiding kunnen zijn om het cijfer naar beneden bij te stellen. Toch doe ik dat niet. Weliswaar heeft met name de industrie last van de dure euro, maar de Nederlandse economie doet het goed. Wel is de groei (2.2%) minder uitbundig dan enkele kwartalen geleden (3.1%), maar dat lijkt alleen maar positief. Bovendien is de inflatie nog steeds zeer laag met een cijfer beneden de 2%. Ik houd een pleidooi voor een krachtig regionaal beleid waarbij gemeenten maar ook instellingen en bedrijven bereid moeten zijn om over de eigen schaduw heen te springen. Het bestuurlijk convenant tussen de 18 gemeenten is nog broos.

Willem Jonkmans (6,5):
Herinvulling oude kantoren

De onrust op de financiële markt (oplopen rente) en het tekort aan geschoold personeel lijken behoorlijk van invloed te zijn. In de afgelopen periode hebben de transport- en distributiesector echter goed van zich laten horen. Distributieruimten van enige omvang in onze regio zijn al schaars geworden. De kantorenmarkt daarentegen blijft gematigd in haar groei. Onze prognose is dat er meer kantoorruimte in de regio zal worden opgenomen in 2007 dan vorig jaar, maar dat moet voor een belangrijk deel nog wel waargemaakt worden.

Jan Hoppen (7,5):
Onzekere tijden

Er ontstaan toch onzekere tijden door de problemen in Amerika. Dat geeft Onzekerheid. Echter de economie in West Europa kan tegen een stootje. Bedrijven zijn bereid om te investeren en dat merken we gelukkig nog steeds.

Chris Rutten (7,75):
Nog altijd optimistisch

De zenuwachtige stemming op de aandelenmarkten van de laatste weken weerhoudt mij er niet van om nog altijd optimistisch te zijn over het reilen en zeilen van de West-Brabantse economie. Het CBS geeft aan dat het huidige optimisme past in het beeld van hoogconjunctuur. Aangezien West-Brabant de laatste jaren vrij nauwkeurig de landelijke lijn volgt, zijn er geen redenen om voor West-Brabant een afwijkend beeld te schetsen. De Duitse economie draait na een aantal moeizame jaren op volle toeren en economen verwachten dat die groei nog wel even zal aanhouden. De economische groei in Duitsland is ook goed voor ons. Naar verwachting ontstaan er in hier de komende twee jaar zo`n 50.000 banen die indirect met de economische opleving in Duitsland verband houden. Ook West-Brabant profiteert. Van de West-Brabantse bedrijven die internationaal zaken doen, doet tussen de 55% (export) en 60% (import) zaken met Duitsland.

Joris Janssen (9):
Topseizoen

De restaurantsector heeft door het kwakkelweer van deze zomer te maken met een kleine zomerdip. Begin juli maakten de omzetten van de restaurants een flinke duikeling. Voor ons geldt dit gelukkig niet. Onder andere door de zeer positieve berichtgeving in de media over de prima kwaliteit van de mossel, kunnen wij spreken van een topseizoen. Wij gaan zeker 20% meer omzet realiseren in vergelijking met juli augustus 2006. Jammer genoeg is de inkoopprijs van de mossel flink gestegen. Dit drukt een beetje de feestvreugde.

Dré de Jong (6):
Somber

Mijn verwachtingen voor september zijn somberder omdat de perikelen op de beurzen de consument en het bedrijfsleven er op attent maken dat de economische groei nog niet zo stabiel is. De verwachtingen waren toch iets te hoog en door de berichten van de dalende koopkracht zal men waarschijnlijk terughoudender reageren. De horeca beleeft op dit moment niet zulke beste tijden omdat de consument bewuster zijn geld besteedt en de prijzen van restaurant en café niet in verhouding staan tot de prestatie. Het najaar zal niet zonder storm voorbijgaan, hier en daar een opleving met als eind resultaat een tegenvallend 2007.

Lilianne van der Ha (7,5):
Stijgende vraag

Wereldwijde klimaatverandering, smeltende ijskappen aan de polen door het opwarmen van de aarde, veranderende weersomstandigheden leiden steeds vaker tot het mislukken van oogsten. Hogere welvaart in globale zin veroorzaakt een stijgende vraag naar voedsel bij een dalend of stagnerend aanbod. Schaalvergroting in de landbouw levert de benodigde omzetgroei en maakt de hoognodige efficiencyslag mogelijk waardoor een boerenbedrijf voor meer mensen voedsel kan produceren. En dat is nodig bij een wereldbevolking die nog steeds groeit.

Henk van Koeveringe (7-):
Het had zo leuk kunnen zijn

Vanuit recreatief perspectief was de zomer eigenlijk dik onder de maat, sinds 1942 was juli niet zo nat en augustus laat zich ook niet goed aan zien. Dankzij de sterke inzet van 2007 komt alles wel op z'n pootjes terecht, maar het had zoveel leuker kunnen zijn. De recente financiële chaos op de beurzen maakt ook iedereen wat onrustig, immers niemand overziet welke impact dit tenslotte zal hebben. Ik houd het daarom op een 7-. De min in verband met de macro onzekerheden in de grote financiële wereld.

Chris van Loon (4):
Arbeidsverhoudingen grondig verpest

De voorgenomen wijzigingen van het ontslagrecht in Nederland leiden er toe dat werkgevers, zonder toestemming vooraf, werknemers zullen kunnen ontslaan. Daarmee wijzigt het evenwicht in de arbeidsverhoudingen in Nederland zeer grondig en definitief in negatieve zin. De macht van het management wordt straks dermate groot dat werknemers in een zelfde (onderdanige) positie zullen komen als in Angelsaksische landen. Dit zal ook zijn effect hebben op de beloningsverhoudingen in ons land. Waar de Nederlandse werknemer bekend staat om zijn hoge arbeidsethos, zijn betrokkenheid en hoge arbeidsproductiviteit, zal de aandacht slechts nog kunnen bestaan voor hoge primaire arbeidsvoorwaarden. Immers, elke werkdag kan de laatste zijn, dus pak wat je pakken kunt. Deze eenzijdige aanval op de positie van werknemer zal uiteindelijk het definitieve einde betekenen van wat we de overleg-economie noemen.

Jan Pollemans (7):
Belgen kopen in Nederland

Deze periode heeft onze omzetverwachting dik overtroffen, maar extra vakantie krachten geven toch wel meer kosten die het rendement negatief beïnvloeden. Het weer is onberekenbaar en voor de handel lastig. De oplopende grondstofprijzen zoals melk, granen en oliën zullen behoorlijk wat prijsverhogingen teweeg brengen en dat is minder prettig voor de consument en de ondernemer. Onze prijspositie in de supermarkt ten opzichte van het buurland België is gunstig en dat is een extra stimulans om de grensbewoners in Nederland hun inkopen te laten doen.

Cijfers
05-'07 06-'07 07-'07 05-'07
Rob Franken Voorzitter ROC West-Brabant 6,50 7,00 6,50 6,50
Willem Jonkmans Directeur DTZ Zadelhoff 6,00 6,50 6,50 6,50
Chris Rutten Voorzitter Kamer van Koophandel 8,00 8,00 7,75 7,75
Guust Verpaalen Directeur Philip Morris Benelux 7,00 10 6,00 6,50
Marlies Oggel Commercieel manager Vedior 7,00 7,40 7,60 7,60
Jan Hoppen Directeur Heja 8,50 7,50 8,50 7,50
Chris van Loon Bestuurder De Unie 5,00 5,50 6,50 4,00
Paul Nijskens Directeur Rewin West-Brabant 7,20 7,20 7,50 7,50
Lilliane van der Ha Agrarisch ondernemer - 7,00 7,00 7,50
David luteijn Voorzitter BZW Zeeland 7,50 7,00 7,50 6,50
Henk van Koeveringe Directeur roompot Groep 8,00 8,00 7,50 6,90
Jan Pollemans Eigenaar Super de Boer Roosendaal 7,00 8,00 7,50 7,00
Geert van der Horst Directeur Rabobank Roosendaal 8,00 7,20 7,20 7,50
Joris Jansen Eigenaar restaurant Auberge des Moules 7,00 7,00 7,00 9,00
Dre de jong Directeur-eigenaar Bourgondia 8,00 7,00 7,50 6,00


...onderneemt
Goede huidverzorging is investering in jezelf

...slaagt
Zeeland richt zich op zakensegment

...ontdekt
Grenzeloos innoveren met Syntens

...emigreert
"Toon je belangstelling voor de andere cultuur"

...versoepelt
Voorstellen leveren Zeeuws bedrijfsleven ruim 70.000 euro op

...maakt kans
Zeeuwse ondernemers maken kans op Startersprijs

...groeit
Terugblik op 2006 in KvK-jaarverslag

....zit
De stoel

...bekijkt
De stand van zaken

...beslist
BOOST maakt dromen waar

...peilt
Een lichte zomerdip: 6,9

...golft
De golfbaan is d� plek om te netwerken

...roeit
Roeien voor het goede doel

...wenst
Zeeuwse ondernemers bespreken Prinsjesdag

...investeert
Rewin nu ook in Zeeland

...geniet
Oesterpartij in Abdij

...viert
Prijs voor kleinbedrijf

...bestuurt
Federatie ondernemers

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...vliegt
Blijven hangen boven Lelystad

...controleert
Helicon zit altijd in de lucht

...fietst
Pelgrims op de fiets naar Spanje

...groeit
Vlissingen: toeristengemeente

...knapt op
Boulevard wordt trekpleister

...bouwt
Binnenstad op de schop

...trekt
Vlissingen wil evenementenpaleis

...werkt
Arbeidsethos is goed in Vlissingen

...kiest
Michiel de Ruyter nog springlevend

...opent
Langste Bank uniek voor Vlissingen

...presenteert
Ronde Tafel Walcheren richt zich op inhoud

...ontwikkelt
De vliegende auto

...rijdt
Zakelijk onderweg

...renoveert
Zeelandhallen klaar voor de toekomst

...beweegt
Sportplezier voor iedereen

...eet
Zeeland's grootste wokrestaurant

...opent
Centrum voor biljart, bowling en brasserijen

...serveert
Merral Goes biedt service en kleinschaligheid

...realiseert
De Zeelandhallen goed voor Zeeland

...speelt
Holiday on Ice wil op beste locaties spelen

...bezoekt
Contacta 2007 bijna vol

...golft
Golfen op het strand

...schaft af
Het wordt eenvoudiger

...veilt
Alles klaar voor de JKW veiling

...verkent
Barcelona verkennen

... ontwikkelt
Spelletje golf in een truck

...werkt samen
Bolides op Rosada

...draait
Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt draaien weer op volle toeren

...verbetert
Aanpassing beveiliging op drie bedrijvenclusters