In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2007
File not found.

Aanpassing beveiliging op drie bedrijvenclusters

De collectieve beveiliging van het bedrijvencluster Goeseelsstraat (deelgebied van Doornbos), het zuidelijk deel van bedrijventerrein Hoogeind en het bedrijventerrein Steenakker wordt verbeterd. Dat betekent een aanvulling op het al jaren toegepaste systeem van surveilleren door politie en bewakingsbedrijven. Met financiële steun van de gemeente Breda en onder aansturing van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda (SBBB) en het bijbehorende Ondersteuningsteam hebben de betrokken bedrijvenverenigingen de veiligheid in de eigen vestigingsomgeving onderzocht en beschreven.

Dit is onder meer een gevolg van een stedelijk Beveiligingsconvenant, dat in april 2005 door de zogeheten Partners in Veiligheid is aangegaan. Deze partners zijn Gemeente Breda, Politiedistrict Breda, Openbaar Ministerie Breda en Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging. Een van de uitwerkingen van dat convenant betreft de nu gepresenteerde beveiligingsplannen waaraan binnenkort nog een plan voor het bedrijventerrein Hazeldonk-Meer wordt toegevoegd. Enerzijds bevatten de plannen aanbevelingen om het ondernemerscollectief te versterken en anderzijds worden maatregelen voorgesteld om criminaliteit en vandalisme te beteugelen, zoals het aanbrengen van belemmeringen in vluchtroutes, het verbeteren van openbare verlichting, het op veiligheid gericht onderhoud van openbaar groen en het plaatsen van bewakingscamera's.

Om het plaatsen van deze camera's mogelijk te maken heeft de gemeenteraad kort geleden de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verruimd. Deze verruiming geeft de burgemeester de bevoegdheid een besluit te nemen over plaatsing en gebruik van bewakingscamera's op aangewezen bedrijventerreinen. Hoewel het bedrijfsleven in beginsel zelf dient te zorgen voor de eigen veiligheid heeft het college besloten om uit het budget 'veilig ondernemen' van het Grote Steden Beleid een investeringsbijdrage te leveren. Dit gebeurt vooral op verzoek van de verschillende bedrijvenverenigingen De belangrijkste reden voor de bijdrage is dat zonder gemeentelijke steun uitvoering van de verbeterplannen onhaalbaar zijn of slechts op langere termijn plaats gaan vinden. Hierbij is het optimaliseren van de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven voor het college van doorslaggevende betekenis.

...onderneemt
Goede huidverzorging is investering in jezelf

...slaagt
Zeeland richt zich op zakensegment

...ontdekt
Grenzeloos innoveren met Syntens

...emigreert
"Toon je belangstelling voor de andere cultuur"

...versoepelt
Voorstellen leveren Zeeuws bedrijfsleven ruim 70.000 euro op

...maakt kans
Zeeuwse ondernemers maken kans op Startersprijs

...groeit
Terugblik op 2006 in KvK-jaarverslag

....zit
De stoel

...bekijkt
De stand van zaken

...beslist
BOOST maakt dromen waar

...peilt
Een lichte zomerdip: 6,9

...golft
De golfbaan is d� plek om te netwerken

...roeit
Roeien voor het goede doel

...wenst
Zeeuwse ondernemers bespreken Prinsjesdag

...investeert
Rewin nu ook in Zeeland

...geniet
Oesterpartij in Abdij

...viert
Prijs voor kleinbedrijf

...bestuurt
Federatie ondernemers

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...vliegt
Blijven hangen boven Lelystad

...controleert
Helicon zit altijd in de lucht

...fietst
Pelgrims op de fiets naar Spanje

...groeit
Vlissingen: toeristengemeente

...knapt op
Boulevard wordt trekpleister

...bouwt
Binnenstad op de schop

...trekt
Vlissingen wil evenementenpaleis

...werkt
Arbeidsethos is goed in Vlissingen

...kiest
Michiel de Ruyter nog springlevend

...opent
Langste Bank uniek voor Vlissingen

...presenteert
Ronde Tafel Walcheren richt zich op inhoud

...ontwikkelt
De vliegende auto

...rijdt
Zakelijk onderweg

...renoveert
Zeelandhallen klaar voor de toekomst

...beweegt
Sportplezier voor iedereen

...eet
Zeeland's grootste wokrestaurant

...opent
Centrum voor biljart, bowling en brasserijen

...serveert
Merral Goes biedt service en kleinschaligheid

...realiseert
De Zeelandhallen goed voor Zeeland

...speelt
Holiday on Ice wil op beste locaties spelen

...bezoekt
Contacta 2007 bijna vol

...golft
Golfen op het strand

...schaft af
Het wordt eenvoudiger

...veilt
Alles klaar voor de JKW veiling

...verkent
Barcelona verkennen

... ontwikkelt
Spelletje golf in een truck

...werkt samen
Bolides op Rosada

...draait
Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt draaien weer op volle toeren

...verbetert
Aanpassing beveiliging op drie bedrijvenclusters