In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2007
File not found.


Bedrijven
DRV Accountants en Belastingadviseurs
Zeeland Belting Service
Noordhout Bouw- en Aannemersbedrijf B.V.
Schipper/OAZ
Pit Beton Heipalenfabriek
Dental Zeeland
DRV Accountants en Belastingadviseurs
Man/Vrouw-onderneming: discriminatie van de vrouw?

De man/vrouw-maatschap en de vennootschap onder firma zijn populaire rechtsvormen voor partners vanwege de belastingvoordelen. De meeste voordelen zijn te behalen als aantoonbaar is dat beiden ondernemer zijn. Dat blijkt in de praktijk een lastige hobbel.


mr. Manfred Zurhorst is fiscalist en als partner verbonden aan DRV Accountants en Belastingadviseurs, vestiging DRV Goes m.zurhorst@drv.nl

M/V-onderneming biedt veel belastingvoordeel
De vennootschap onder firma (VOF) en de maatschap tussen echtgenoten/partners worden vaak gebruikt als rechtsvorm voor het drijven van een onderneming. De voordelen zijn dan ook groot: - De winst uit de onderneming wordt verdeeld over twee partijen, waardoor de lagere tariefschijven van de inkomstenbelasting tweemaal benut worden. - Beide partners kunnen gebruikmaken van de ondernemersfaciliteiten als meer dan 1.225 uur wordt besteed aan de onderneming. Ondernemersfaciliteiten zijn onder meer de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Onder de huidige wetgeving kan de aftrekpost al snel oplopen tot een bedrag van meer dan € 10.000, - per jaar!

Inperking belastingvoordeel
De wetgever heeft vanaf 2001 sommige partners (verbonden personen) uitgesloten voor het urencriterium. Voor de bepaling van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling blijven de uren buiten aanmerking als: 1. de verrichte werkzaamheden ten behoeve van het samenwerkingsverband hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn, en 2. het ongebruikelijk is dat een dergelijk samenwerkingsverband tussen niet-verbonden personen wordt aangegaan (gebruikelijkheidstoets).

Rechtspraak
Sinds de invoering van het aangescherpte urencriterium zijn er al diverse procedures voor de rechter gekomen. Die liepen vrijwel allemaal in het nadeel van de procederende echtgenote af. De werkzaamheden van de partner worden al snel als ondersteunend aangemerkt bij samenwerkingsverbanden waarbij de persoonlijke dienstverlening voorop staat, en wanneer eisen worden gesteld aan beroepskwalificaties van de hoofdactiviteit. Voorbeelden hiervan zijn een technisch installatiebedrijf, een garagebedrijf, een makelaarskantoor, maar ook een psychologen- en tandartspraktijk.

Strijd met discriminatieverbod?
Recent heeft het Gerechtshof in Amsterdam een zaak beoordeeld van een huisartsenpraktijk. Daarin dreef mevrouw -die geen medische achtergrond had- samen met haar man de praktijk. De inspecteur telde de uren van mevrouw niet mee voor de beoordeling van de ondernemersaftrek, omdat er naar zijn mening sprake was van een ongebruikelijk samenwerkingsverband. Mevrouw ging in beroep en stelde dat de gebruikelijkheidstoets tot ongeoorloofde discriminatie leidde en daardoor in strijd kwam met internationaal recht. Ter onderbouwing van haar standpunt droeg zij een viertal vergelijkingen aan. In de vierde en belangrijkste vergelijking stelde zij dat door de regeling vooral vrouwen werden gediscrimineerd. In de praktijk waren het namelijk veelal vrouwen die ondersteunende werkzaamheden verrichten in de onderneming van de partner. Het Gerechtshof Amsterdam besliste dat indien het zo is dat vrouwen meer "last" zouden hebben van de gebruikelijkheidstoets, die omstandigheid op zichzelf niet aan de toepassing van dat criterium in de weg staat. Volgens het Hof moest voorkomen worden dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de zelfstandigenaftrek. Dat vond het Hof een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor de door mevrouw veronderstelde ongelijke behandeling van vrouwen en mannen.

Conclusie
De M/V-maatschap en VOF blijven een interessante rechtsvorm in verband met de matiging van het belastingtarief. Wilt u daarnaast gebruikmaken van de ondernemersfaciliteiten, dan zal aangetoond moeten worden dat de partner een échte ondernemer is. Deze bewijslast blijkt in de praktijk vaak een moeilijk neembare hobbel te zijn.


...onderneemt
Goede huidverzorging is investering in jezelf

...slaagt
Zeeland richt zich op zakensegment

...ontdekt
Grenzeloos innoveren met Syntens

...emigreert
"Toon je belangstelling voor de andere cultuur"

...versoepelt
Voorstellen leveren Zeeuws bedrijfsleven ruim 70.000 euro op

...maakt kans
Zeeuwse ondernemers maken kans op Startersprijs

...groeit
Terugblik op 2006 in KvK-jaarverslag

....zit
De stoel

...bekijkt
De stand van zaken

...beslist
BOOST maakt dromen waar

...peilt
Een lichte zomerdip: 6,9

...golft
De golfbaan is d� plek om te netwerken

...roeit
Roeien voor het goede doel

...wenst
Zeeuwse ondernemers bespreken Prinsjesdag

...investeert
Rewin nu ook in Zeeland

...geniet
Oesterpartij in Abdij

...viert
Prijs voor kleinbedrijf

...bestuurt
Federatie ondernemers

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...vliegt
Blijven hangen boven Lelystad

...controleert
Helicon zit altijd in de lucht

...fietst
Pelgrims op de fiets naar Spanje

...groeit
Vlissingen: toeristengemeente

...knapt op
Boulevard wordt trekpleister

...bouwt
Binnenstad op de schop

...trekt
Vlissingen wil evenementenpaleis

...werkt
Arbeidsethos is goed in Vlissingen

...kiest
Michiel de Ruyter nog springlevend

...opent
Langste Bank uniek voor Vlissingen

...presenteert
Ronde Tafel Walcheren richt zich op inhoud

...ontwikkelt
De vliegende auto

...rijdt
Zakelijk onderweg

...renoveert
Zeelandhallen klaar voor de toekomst

...beweegt
Sportplezier voor iedereen

...eet
Zeeland's grootste wokrestaurant

...opent
Centrum voor biljart, bowling en brasserijen

...serveert
Merral Goes biedt service en kleinschaligheid

...realiseert
De Zeelandhallen goed voor Zeeland

...speelt
Holiday on Ice wil op beste locaties spelen

...bezoekt
Contacta 2007 bijna vol

...golft
Golfen op het strand

...schaft af
Het wordt eenvoudiger

...veilt
Alles klaar voor de JKW veiling

...verkent
Barcelona verkennen

... ontwikkelt
Spelletje golf in een truck

...werkt samen
Bolides op Rosada

...draait
Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt draaien weer op volle toeren

...verbetert
Aanpassing beveiliging op drie bedrijvenclusters