In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2007
File not found.


Bedrijven
FABORY
Egberts Consuling & Driekleur Verzekeringsgroep
Hoekman
Maecon
Otte haalt het beste uit aardwarmte
ReventaCare
ROC Zeeland
Troost SKS
Wagenvoorde Lastechniek b.v.
Dental Zeeland
Otte haalt het beste uit aardwarmte

Een innovatie van ondernemer Marcel Otte heeft er toe geleid dat warmtepompen nu ook in individuele woningen worden toegepast.


Marcel Otte bij een energiezuinige warmtepomp.

Het resultaat is een energiebesparing tot zestig procent. Tot voor kort werden warmtepompen in Nederland voornamelijk in grotere projecten en collectieve systemen gebruikt. De innovatieve Zeeuw is directeur-eigenaar van bouwbedrijf A. Otte & Zn BV en van GEO Energie BV. Beide werkmaatschappijen van de Otte Holding, met een 25-tal werknemers, zijn gevestigd aan de Havenweg in Nieuwdorp. ,,De geothermie (aardwarmte) in relatie tot het bouwproces is interessant. Mijn affiniteit voor de geothermie is op school al ontstaan. Het gebruik van aardwarmte via warmtepompinstallaties en warmtewisselaars genereert duurzame en goedkopere energie. Er is in de woning geen gasaansluiting meer nodig want je gebruikt geen fossiele brandstoffen.

De aarde is als eeuwigdurende energiebron hoofdleverancier voor het warmtepompsysteem. Het systeem past prima in het beleid tot terugdringing van het broeikaseffect via verminderde uitstoot van CO2. Naast het milieuaspect is het warmtepompsysteem nu ook economisch aan te bevelen. Met de steeds maar stijgende gas- en olieprijzen is er nu een aantrekkelijke terugverdienprijs", aldus Marcel Otte. Een warmtepomp gaat minstens dertig jaar mee. De investeringskosten bedragen meer dan een HR gasketel, maar deze meerprijs wordt in acht à tien jaar terugverdiend door het zeer lage energieverbruik. Het lage energieverbruik levert een besparing op van ongeveer vijftig tot zestig procent op de gasrekening. De investeringskosten van de warmtepompen zijn afhankelijk van de geologische omstandigheden waarin ze moeten werken.

De bodemopbouw is tenslotte op iedere locatie verschillend. De Zeeuwse ondergrond is zeer divers met varianten als klei, zand, veen en leem. Bouwbedrijf Otte is zeer vertrouwd met de (hydro)geologie en lithologie (bodemopbouw) in onze provincie. De onderneming kent de streek, weet wat er speelt en beschikt over speciale software, bodemkaarten en talloze boorgegevens van grondboorbedrijven in Zeeland, Zuid-Nederland en België. Otte kan op voorhand een juiste geothermische haalbaarheidsstudie bepalen. Bovendien wordt gedurende de levensduur van de warmtepomp een garantie op de behaalde vermogens van het bodemsysteem verleend. GEO-Energie sluit aan op de corebusiness van A. Otte & Zn BV. Grondlegger van het gerenommeerde bouwbedrijf is grootvader Adriaan Otte die in 1910 van start ging.

Marcel Otte (40): ,,Wij stimuleren energiezuinig en ecologisch bouwen door (vloer)verwarming en sanitair tapwaterbereiding. Met GEO-Energie willen we de volledige primaire kring verzorgen: geothermische studie, boringen, plaatsen van warmtewisselaars (aardsondes)." Het nieuwe milieuvriendelijke systeem wordt door Otte al toegepast in nieuwbouwproject Coudop's Hofje in Nieuwdorp. GEO Energie is ontstaan uit een samenwerking tussen Aannemingsbedrijf Otte BV en Boorbedrijf en Pompencentrale Dammekens. Jos Dammekens is de uitvinder van de gesloten verticale bodemwarmtewisselaar. Beide bedrijven hebben hun kennis en ervaring met bouwfysica, boor- en warmtepomptechniek samengevoegd tot een gespecialiseerd bedrijf in geothermie.

Havenweg 20
4455AP Nieuwdorp
Tel: 0113-612230
Fax: 0113-612386
E-mail: info@otte.nl
Website: www.otte.nl


...verkoopt
Exclusieve villa's verkopen

...opent
Contacta in nieuwe hallen

...fietst
Ride for the Roses komt naar Goes

...netwerkt
Contacta belangrijk voor Zeeland

...verbetert
Niet meer rijden voor een open deur

...ontwikkelt
Gebruik maken van kennis en netwerken

...start
Startersdag op zaterdag 3 november in Hotel Goes

....groeit
Weer groei aantal Zeeuwse starters

...zit
De stoel

...bekijkt
de Stand van Zaken

...presenteert
Starters presenteren zich

...werkt samen
Working Apart Together

...viert
Sterk door gezamenlijke uitstraling

...treft
Middelburg Plaza, zakelijk trefpunt

...onderneemt
Toekomstgericht ondernemen

...eet
Eten, drinken en zaken doen

...doceert
Rotary verruimt je blikveld

...peilt
Pas op de plaats

...organiseert
Centrale plaats voor Automotive Plein

...rijkt uit
Familiebedrijf staat centraal in Veere

...komt bijeen
Beleef het ondernemen in Zeeland

...investeert
RBC in zee met Zeelands Roem

...breekt
Record voor Zeelandhallen

...werkt
Grensoverschrijdend werken

...bekijkt
de Stand van Zaken

...bruist
Vlissingen bruist van energie

...leest
Nieuwe Zeelandboek is uit

...rijdt
Zakelijk onderweg

...inspireert
Landelijk MVO-congres naar Goes

...promote
Promoten van zakelijk toerisme

...geeft
De liefde voor de vrijheid

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...reageert
Veel respons op BOOST

...bekijkt
de Stand van Zaken

...huldigt
Pelgrims lijden voor het goede doel

...snoeit
Hoog in de bomen

...klaagt
Spannende terreinen

...denkt
Vastgoedwereld moet nadenken over klimaat